Bedrijven steunen SWH

Ook bedrijven helpen SWH / Werkgroep Herkenning om de missie van hun doelstelling te bereiken. Zij steunen de stichting met een jaarlijkse bijdrage van € 250,- of meer.

Bedrijven kunnen in het kader van de Geefwet hun gift voor berekening van de giftenaftrek verhogen met 50%.

Voor vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximum bedrag aan schenkingen van in totaal € 5.000 per jaar.

Er zijn ook bedrijven die de stichting in natura steunen door hun diensten geheel of deels kosteloos aan te bieden.

In overleg met u kunnen we u benoemen/plaatsen als donateur op onze website en/of in onze Media/Bulletins.

Met hun bijdrage verlenen de bedrijven het museum ook een belangrijke morele steun.

Bedrijfsdonateurs

  • worden vermeld op de website en/of in onze Bulletins/nieuwsbrieven
  • ontvangen het Bulletin/Nieuwsbrief van SWH digitaal (of per post , desgewenst in meerdere exemplaren)
  • ontvangen uitnodigingen voor bijeenkomsten en donateurs dag (digitaal)
  • kunnen in overleg seminars en informatie bijeenkomsten organiseren voor hun relaties en/of personeel.

Wilt u zich met uw bedrijf aansluiten bij de bedrijfsdonateurs van Stichting Werkgroep Herkenning, neem dan contact met ons op via de mail : secretariaat@werkgroepherkenning.nl


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch