Donateursdag SWH, Maarn 22 November 2013

  • -

Donateursdag SWH, Maarn 22 November 2013

Donateursdag 2013
op vrijdag 22 november 2013
in Maarn

Beste Lotgenoten & Donateurs,

Hierbij geven wij als bestuur u alvast een korte reactie op de donateursdag 2013, afgelopen vrijdag (22-11-2013). Een uitgebreid verslag volgt later.

We kunnen ronduit spreken van een bijzonder geslaagde dag !!

Allemaal hartelijk bedankt voor jullie komst en de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen gedurende de dag en tijdens het bijpraten na afloop.

Wij zijn natuurlijk de sprekers bijzonder dankbaar voor hun ‘input’ over de zeer interessante onderwerpen en ervaringen die zij met ons hebben gedeeld !! Hierop is door de aanwezigen gereageerd wat interessante vragen naar voren bracht.

Dit is precies wat wij graag willen zien & horen, het dusdanig bespreekbaar maken van dit onderwerp met de bijbehorende problematiek. Het openlijk delen van persoonlijke ervaringen geeft andere de kans om ‘gereedschappen’ aan te nemen welke gebruikt kunnen worden in een ieders opbouw van het leven.

Nogmaals hartelijk dank en wij kijken uit naar al jullie reacties,

Vriendelijke groet,

Het bestuur SWH
_______________________________________________________________________

Beste bezoeker & donateur,

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de jaarlijkse donateursdag die dit keer zal plaatsvinden op Vrijdag 22 november. Net als vorig jaar komen we weer bij elkaar in de Twee Marken Trompplein 5 in Maarn .

Wij besteden in de ochtend aandacht aan twee bekende schrijvende lotgenoten die zullen praten over hun boeken en hun ervaringen met de publiciteit. Na hun gesprek zal er ruimte zijn voor vragen.

We starten het middagprogramma met een derde generatie lotgenoot die over haar zojuist uitgekomen boek zal vertellen.

We besluiten de middag met een verhaal over het gastsprekersproject voor scholen georganiseerd door Westerbork, waar een aantal lotgenoten aan mee doet.

We verheugen ons er op u in Maarn te zien!

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 Zaal open en gelegenheid tot koffiedrinken
10.15 Opening door de voorzitter en voorstellen nieuwe bestuursleden
10.30 Ebbe Rost van Tonningen over zijn boek Niemandsland en de publiciteit eromheen
11.30 Bettina Drion, schrijfster van Porselein en Scherven over de ontvangst door de pers

12.30-13.30 Gezamenlijke Lunch

13.30 Yvonne van den Berg vertelt over haar pas verschenen boek ‘De viool van mijn moeder’
14.15 Kind van foute ouders op school: wat zijn de ervaringen van gastsprekers op scholen? i.s.m. Herinneringscentrum Westerbork
15.45 -17.00 Afsluiting en Bijpraten

U kunt zich opgeven door vóór 15 oktober het bedrag van € 20,00 over te maken op rekeningnummer 5285797 ten name van Stichting Werkgroep Herkenning, onder vermelding van uw naam en donateursdag 2013’. In verband met de kostenstijgingen zijn wij helaas genoodzaakt dit jaar de bijdrage voor de donateursdag, die al meer dan tien jaar gelijk was, aan te passen.

Mocht dit onverhoopt toch een probleem voor u zijn, dan zouden wij dit graag van u horen. Wij zijn van mening dat dit geen belemmering mag zijn voor uitsluiting. Neemt u daarvoor dan contact op met Rik van Burken onder nummer: 06 46 150 270.

Als u zich heeft opgegeven, krijgt u daarvan medio half oktober een bevestiging en de routebeschrijving.

Met hartelijke groeten namens:
Het Bestuur Stichting Werkgroep Herkenning


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch