Donateursdag SWH, Maarn 4 September 2010

  • -

Donateursdag SWH, Maarn 4 September 2010

Donateursdag 2010
op zaterdag 4 september 2010
in Maarn

Geahte Donateur,

Dit jaar willen we vooral aandacht besteden aan de verhalen van Kinderen van “foute” ouders (KFO). Het Open Archief bestaat bijna drie jaar, een goed moment om te kijken naar de resultaten hiervan tot nu toe en wat we nog missen.

In de afgelopen jaren zijn er diverse publicaties verschenen van en/of over KFO. In het middagprogramma willen we een aantal schrijvers daarvan aan het woord laten. Veel boeken zullen ter inzage liggen en diverse schrijvers zullen aanwezig zijn om over hun boek te praten. Tenslotte is er in de tweede helft van de middag ruimschoots gelegenheid met elkaar in gesprek te komen.

Programma

10.30 – 10.45 Welkom en opening

10.45 – 11.30 Beleid Herkenning: presentatie en bespreking van resultaten uit het
verleden en de plannen voor de toekomst

11.30 – 12.30 Het belang van verhalen van KFO: een eerste analyse van het Open Archief

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Boeken van KFO: een rondgang langs auteurs en hun werk

15.00 – 15.15 Afsluiting

15.15 – 17.00 Gelegenheid elkaar te ontmoeten

De bijdrage voor deelname is € 15,- (inclusief lunch).

U kunt zich opgeven bij het secretariaat, bij voorkeur per mail (zie ‘Contact’ in het menu), en onder overmaking van uw bijdrage vóór 15 augustus op rekeningnummer 52 85 797 t.n.v. Stichting Werkgroep Herkenning.


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch