Welkom bij Stichting Werkgroep Herkenning

Stichting Werkgroep Herkenning is een vrijwilligersorganisatie die in 1981 is opgericht. Zij geeft hulp aan en staat kinderen, kleinkinderen en familieleden bij van personen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren (kinderen van Duitse militairen).

Mensen kunnen tot op de dag van vandaag hierdoor diepgewortelde moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en maatschappelijk leven. Deze zijn mede terug te voeren op ervaringen die tijdens of na de oorlog zijn ontstaan en houden verband met de politieke keuze van de ouders of grootouders en de daaruit voortvloeiende loyaliteits- en identiteitsproblemen. Zelfs in latere generaties is deze problematiek soms nog aanwezig of kan tot uiting komen.

AANKONDIGING DONATEURSDAG 2014

Op 20 november – de dag van Kinderen van de Oorlog – zal Herkenning haar jaarlijkse donateursdag houden in het Nationaal Archief (NA) in Den Haag.

Het echtpaar Rinke Smedinga (donateur van Herkenning en initiatiefnemer van het Verhalenarchief) en Martine Letterie ( kinderboekenschrijfster en voorzitter van stichting Vriendenkring Neuengamme ) zullen met ons praten over ‘ de oorlog van twee kanten’ .

In het NA ligt ook het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat nog steeds een belangrijke rol speelt voor iedereen die het verleden van zijn of haar foute familieleden wil onderzoeken. In 2000 dacht men dat binnen een paar jaar de interesse hiervoor wel weg geëbd zou zijn, maar in 2014 is de vraag naar informatie enorm toegenomen. Over de toegankelijkheid en openheid van dit archief zal op 20 november met het NA worden gesproken. Ook is er gelegenheid om het onlangs geheel vernieuwde NA te bezichtigen.

Voor informatie mail naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Hebt u na het lezen van verschillende artikelen nog vragen of wilt u over uw ervaring spreken ? U mag vrijblijvend en eventueel anoniem contact met ons op nemen. Wij staan graag voor u klaar.

Wilt u een donatie overmaken klik hier voor onze IBAN gegeven

Wilt u ook van ons geheel vernieuwde Forum gebruikmaken ? In dat geval registreer u dan eerst als Donateur. U ontvangt naast het uitgebreide Bulletin (minimaal 4 keer per jaar), een uitnodiging voor de jaarlijkse donateurs dag en tevens houden wij u per e-mail op de hoogte van allerlei belangrijke media-weetjes.

** Wij bedanken alle trouwe donateurs voor hun financiële steun en vertrouwen ! Zonder deze steun kunnen wij dit belangrijke werk niet verrichten. Dagelijks komen er bij het secretariaat nog steeds nieuwe vragen binnen en groeit het aantal donateurs ! **Graag willen wij u erop attenderen dat de website met alle daarop aanwezige informatie voor iedereen geheel vrij toegankelijk is voor privégebruik.

De auteursrechten op deze website berusten bij Stichting Werkgroep Herkenning (SWH). Mocht u de inhoud of delen daarvan als lesmateriaal of voor andere doeleinden willen gebruiken, dan dient u vooraf toestemming te vragen aan de rechthebbende i.c. Stichting Werkgroep Herkenning (SWH).