Welkom bij Stichting Werkgroep Herkenning

Stichting Werkgroep Herkenning (SWH) is een vrijwilligersorganisatie voor kort gezegd ‘kinderen van foute ouders’. In 1981 opgericht om kinderen bij te staan van ouders die in de jaren 1940-1945 aan de kant van de bezetter stonden, of bezetter waren (kinderen van Duitse militairen). Inmiddels is de doelgroep uitgebreid met de kleinkinderen en andere familieleden.

De politieke keuze van ouders of grootouders en de gevolgen daarvan voor deze kinderen kunnen oorzaak zijn van diepgewortelde moeilijkheden in het persoonlijk en/of maatschappelijk leven. Het gaat vaak om loyaliteits- en identiteitsproblemen die ontstaan zijn naar aanleiding van eigen (jeugd)ervaringen. Ook latere generaties kunnen problemen ervaren of met vragen leven omdat het ‘foute’ verleden alom aanwezig was, of juist omdat het altijd verzwegen is.

AANKONDIGING DONATEURSDAG 2014

Op 20 november – de dag van Kinderen van de Oorlog – houdt Herkenning haar jaarlijkse donateursdag. Dit jaar zijn we te gast bij het Nationaal Archief in Den Haag met een gevarieerd programma.

Het echtpaar Rinke Smedinga (donateur van Herkenning en initiatiefnemer van het Verhalenarchief) en Martine Letterie (kinderboekenschrijfster en voorzitter van stichting Vriendenkring Neuengamme) zal met de aanwezigen praten over ‘de oorlog van twee kanten’.

Bij het Nationaal Archief is ook het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)ondergebracht. Het is een belangrijke bron voor iedereen die het ‘foute’ verleden van zijn of haar familieleden wil onderzoeken.

In 2000 dacht men dat de interesse voor dit archief zou wegebben. Inmiddels blijkt er steeds meer interesse voor deze dossiers te bestaan en neemt de vraag naar informatie alleen maar toe. Hoe zit het met de openbaarheid? Kan iedereen zomaar alles opvragen? Mag ik brieven of foto’s kopiëren? Het Nationaal Archief legt het uit en geeft aanwezigen de mogelijkheid het onlangs geheel vernieuwde Nationaal Archief en speciaal de vernieuwde lees- en onderzoekzaal te bekijken.

Meer informatie over de donateursdag? Stuur een mail naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van deze website of behoefte met iemand over uw ervaringen spreken? U kunt vrijblijvend en eventueel anoniem contact met ons op nemen.

Donateur worden van Werkgroep Herkenning? Kijk hier voor meer informatie.

De voordelen in het kort:

  • Minimaal 4x per jaar ontvangt u het digitale Bulletin.
  • Regelmatig ontvangt u per mail tips en suggesties over uitzendingen op radio of tv, theatervoorstellingen, krantenartikelen of oproepen.
  • U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursdag.
  • U heeft u toegang tot het besloten forum, de helpdesk én kunt deelnemen aan door SWH georganiseerde gesprekgroepen.
  • Steunt u SWH met het verder ontwikkelen van een digitaal kenniscentrum over de gevolgen voor nakomelingen van Nederlanders die in de oorlog ‘foute’ keuzes hebben gemaakt.


  • ** ** Wij danken alle trouwe donateurs voor hun financiële steun en vertrouwen. Zonder uw steun kan Stichting Werkgroep Herkenning haar werk niet verrichten. Dagelijks komen bij het secretariaat nieuwe vragen binnen en het aantal donateurs is groeiend. **

    De auteursrechten op deze website berusten bij Stichting Werkgroep Herkenning (SWH). Wilt u de inhoud of delen daarvan bijvoorbeeld als lesmateriaal of voor andere doeleinden gebruiken, neemt u dan vooraf contact op met SWH.