Voor wie

Stichting Werkgroep Herkenning is een hulp- & informatieplatform voor

Kinderen van Ex- Nederlandse Civiele Collaborateurs & van Nederlanders die in Duitse Krijgsdienst waren
Dit zijn alle nakomelingen van mensen die in de oorlog op de een of andere manier hebben gecollaboreerd. Het kan zijn door lidmaatschap van een nationaalsocialistische organisatie, door betrokkenheid bij militaire operaties, of door economische en ideologische collaboratie. Er is verder een niet gering aantal mensen dat na de oorlog onterecht is beschuldigd van collaboratie en daar ook niet voor is veroordeeld maar waarvan de families toch jarenlang zijn aangekeken op ‘mogelijke’ betrokkenheid.
Lees hier meer: Kinderen van “foute” ouders
Historische achtergrondinformatie over kinderen van “foute” ouders
Het laatste taboe in Nederland: “NSB-kinderen”

Kinderen van Duitse militairen
Een vaak vergeten grote groep betreft de kinderen van Duitse militairen. Ook zij hebben veel last gehad van het feit dat specifiek hun moeder een ‘foute’ keuze heeft gemaakt, in dit geval een foute relatiekeus, waaruit één of meerdere kinderen zijn voortgekomen. Voor deze kinderen speelt vaak nog de complicerende factor mee dat ze in veel gevallen niet weten wie hun vader is.
De Contactgroep Kinderen van Duitse Militairen (CKDM) is bereikbaar via het landelijk telefoonnummer van de Stichting Werkgroep Herkenning:  +31 (0)6 330 57 003  of per e-mail:  secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Lees hier meer: Kinderen van Duitse militairen

Kinderen van Nederlandse ‘moffenmeiden’
Kinderen van Nederlandse Moeders welke sympathiseerde met de Duitse Bezetter in oorlogstijd, ook wel genoemd de `Moffenmeiden´. Zo zou de ´moffenmeid´ volgens bestaande beelden uit zijn geweest op verrijking en zowel gewetenloos als seksueel losgeslagen zijn. Een dergelijke beeld is niet alleen te vinden in romans helaas ook in wetenschappelijk onderzoek is dit meerdere malen beschreven, althans uit de vroege naoorlogse periode.
Het zal niemand verbazen dat het beeld dat tevoorschijn komt uit het boek van Monika Diederichs heel anders en, als je het zo mag zeggen, veel eenvoudiger is. Verreweg de meeste ´moffenmeiden´ waren gewoon verliefd, zagen de partner niet als een Duitse Bezetter maar als een jongen of man. De meeste hadden ook slechts één partner en koesterden traditionele normen.
Lees hier meer: Kinderen van Nederlandse ‘moffenmeiden’

De Oorlogsgeneratie
De kinderen geboren uit ouders met nationaalsocialistische sympathieën die vlak vóór, tijdens en vlak na de oorlog geboren werden, hebben vooral veel last gehad van grote zwijgzaamheid in eigen familie en gingen gebukt onder publieke minachting. Die zwijgzaamheid was veelal het gevolg van het onvermogen van de ouders om van hun jongste verleden rekenschap af te leggen. Dat onvermogen op zijn beurt was weer het gevolg van het simpele feit dat zij nu tot het kamp van de verliezers behoorden. En maatschappelijk gezien behoren verliezers alleen maar te zwijgen.
Lees hier meer: De oorlogsgeneratie

Kinderen geboren in de jaren vijftig
Kinderen van voormalige Nederlandse Civiele collaborateurs, geboren in de jaren vijftig, hebben voor zover dit is na te gaan en bij ons bekend ( is), in de meeste gevallen niet meegemaakt dat ze beschimpt of met de nek aangekeken werden. Wel werden ze vaak (nog enigszins merkwaardig behandeld) met argwaan bekeken vanwege hun afkomst, iets wat van invloed was op hun zelfbeeld. Zij konden daardoor niet tot helemaal tot volwaardig geaccepteerde mensen uitgroeien. Het simpele feit dat zij opgroeiden in de jaren zestig en zeventig van de 20ste eeuw – een periode waarin de oorlog en alles daaraan gelieerd in het middelpunt der belangstelling stond -verergerde dit.
Lees hier meer: Kinderen geboren in de jaren vijftig

Derde generatie – kleinkinderen
De kleinkinderen van degenen die in de oorlog de kant van de bezetters kozen, zijn opgegroeid in gezinnen waarin op hun ouders het verleden soms nog zwaar drukt. Die ouders hebben hun eigen oorlogservaringen en de stigmatisering en discriminatie van na de oorlog niet kunnen verwerken. De problemen zoals geschetst in de voorgaande paragrafen, werken belemmerend in de opvoeding van en de omgang met hun kinderen. Die kinderen zijn vaak niet op de hoogte van wat er in de familie gebeurd is, er is een geheim waarover wordt gezwegen. De problemen van deze kleinkinderen zijn dus niet terug te voeren op concrete gebeurtenissen in de oorlogsperiode en op de eerste naoorlogse jaren. Zij zijn daardoor diffuser, maar toch goed vergelijkbaar met die van de na de oorlog geboren kinderen van ‘foute’ ouders of met die van degenen, die in de laatste oorlogsjaren geboren zijn, ook al hebben laatstgenoemden geen herinneringen aan de oorlog.
Lees hier meer: Derde generatie kinderen

Overeenkomsten en verschillen, herkenning en individualiteit
De naam Herkenning is goed van toepassing op wat de meeste mensen ervaren in het contact met anderen met een ‘foute familieachtergrond’. Veel blijkt ‘herkenbaar’ terwijl er natuurlijk ook grote verschillen in de ervaringen zijn. Herkenbaar is de kwetsbaarheid door het foute verleden. In het algemeen kan gesteld worden dat er heel lang een groot vooroordeel of wantrouwen tegen de families heeft bestaan.

De manier waarop men zelf het oorlogsverleden heeft begrepen, kan ook heel erg verschillen. Bij Herkenning zijn zowel mensen die het verleden van hun ouder(s) sterk veroordelen als mensen die er eigenlijk geen kwaad woord over willen horen. Zo zijn ook de oplossingen die voor mensen werken zeer verschillend. Er is veel belangstelling voor de geschiedenis, voor therapieën en vervolgtherapieën, er zijn mensen die aan een kortstondig contact met de werkgroep genoeg hebben en mensen voor wie het een beetje familie is geworden.

Door contact met anderen met herkenbare ervaringen, groeit het besef hoe je zelf in elkaar zit. Zo blijft de groep van donateurs van Herkenning even breed als de groep van mensen waarvan zij de nakomelingen zijn.

Overige belangstellenden
Het is een doelstelling van Herkenning bekendheid te geven aan de geschiedenis van nakomelingen van mensen met een fout oorlogsverleden.

De belangstelling van anderen voor dit onderwerp is altijd redelijk groot geweest. Journalisten en documentairemakers, historici, studenten en scholieren hebben door de jaren heen contact gezocht met Herkenning. Mensen zelf te benaderen is nog steeds een van de weinige mogelijkheden om materiaal te verzamelen.

We hopen iedereen met de gegeven informatie op deze website al een eind op weg te kunnen helpen. Mocht u aan de hand van gelezen informatie hierop willen reageren, dan kunt eventueel anoniem contact met ons opnemen via het landelijk telefoonnummer van de Stichting Werkgroep Herkenning: 06 33 057 003 of digitaal per mail naar het Secretariaat of lees hier meer: Helpdesk

Scholieren
Voor informatie die speciaal is bedoeld voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van het Basisonderwijs zie: Scholieren

SWH wordt bijna wekelijks benaderd door leerlingen of studenten die informatie en ondersteuning vragen bij het vervaardigen van scripties en werkstukken. Hiervoor hebben wij veel informatie ter beschikking, ook is een gesprek met een ervaringsdeskundige mogelijk.
Ben je scholier of student en hebt vragen over de besproken onderwerpen en perioden ?
Neem dan contact op met Secretariaat Uw vragen worden altijd beantwoord.

Internationaal
SWH heeft ook contacten met buitenlandse zusterorganisaties en aan de oorlog gerelateerde instanties. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de problematiek in andere, door de Tweede Wereldoorlog getroffen, landen. Die problematiek heeft gelijkenis met die in Nederland, maar er zijn natuurlijk ook verschillen.

Ook nakomelingen van Nederlanders die na de oorlog zijn geëmigreerd, kunnen ons altijd vrijblijvend benaderen met vragen over hun zoektocht. U bent van harte welkom contact met ons op te nemen via Secretariaat

Informatie in het Duits, Engels en Frans vindt u op International Information

In ons Engelse Internationale Bulletin staan ook interessante artikelen over de kinderen van de oorlog uit andere landen via onze zusterorganisaties. U kunt dit lezen op International Bulletins


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch