Category Archives: archiefonderzoek

  • -

Het laatste taboe in Nederland: NSB-kinderen

HN10_omslag_WEB(2)‘Opgesloten in een gevangenis, terwijl je nooit iets hebt gedaan’

Na de Tweede Wereldoorlog wilde de Nederlandse overheid haar ‘foute’, maar bestrafte, onderdanen zo snel mogelijk heropnemen in de maatschappij. Zo trachtte zij te voorkomen dat deze veranderde in een verbitterde groep achtergestelde. Maar de integratiepolitiek mislukte, en daarvan zijn vooral de kinderen van ‘foute ouders’ slachtoffer geworden..

Veel kinderen van ouders die ‘fout’ waren tijdens de Tweede Wereldoorlog voelen zich buitenstaanders in de Nederlandse maatschappij.

‘De gemiddelde Nederlander heeft geen weet van de zwaarte van ons bestaan,’ verzucht Dick Kampman (64). Hij is een van de 229 respondenten die meededen aan een onderzoek van Historisch Nieuwsblad onder kinderen van ‘foute’ Nederlanders, met name NSB’ers.
Lees Verder


  • -

Stichting Werkgroep Herkenning bij Radio 1 Vandaag op 22, 23, 24 en 25 december

1v_04De Stichting Herkenning werkt mee aan de serie ‘Kinderen van foute ouders’ welke wordt uitgezonden door het actualiteitenprogramma Radio Een Vandaag op NPO Radio 1, te horen van 14.00 uur tot 16.30 uur op 22, 23, 24 en 25 december 2014.

In de eerste aflevering van maandag 22 december zal onze voorzitter Mevr. Holthuis worden geinterviewed. Daar zal onderandere ook worden ingegaan op het verbod op het kopiëren van stukken die in de dossiers van de Bijzondere Rechtspleging zitten. De Stichting Herkenning wil dat er een regeling wordt getroffen zodat (klein)kinderen persoonlijke spullen kunnen terugkrijgen of daar op zijn minst kopieën van kunnen laten maken.
Lees Verder


  • -

Uitspraak rechtbank ‘s-Gravenhage inzake kopieën niet openbare archiefstukken

logo-herkenningBeste Lotgenoten,

Het bestuur van SWH houdt zich al geruime tijd achter de schermen bezig om tegen deze uitspraak in verweer te komen om een andere uitkomst te bewerkstelligen. Dit mede na aanleiding van de vele verontrustende berichten van lotgenoten met negatieve ervaringen bij de verschillende archieven in Nederland. Er hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden met diverse instanties waaronder natuurlijk als belangrijkste orgaan het Nationaal Archief en er zullen er nog vele volgen. uiteindelijk zijn wij zover dat wij een officieel en openlijk bezwaar hebben ingediend, (deze brief is te lezen op ons forum) om te beginnen bij het Nationaal Archief zelf in verband met de juridische rechtsgang. Wij houden u vanaf vandaag op de hoogte via het forum. Hebt u zelf vragen over dit item, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Lees Verder


  • -

Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)

folder-cabrNa de Tweede Wereldoorlog hebben ruim 500.000 Nederlanders de zogeheten bijzondere rechtspleging ondergaan. Zij werden beschuldigd van samenwerking met de Duitse bezetter, het in dienst treden bij de vijandelijke krijgsmacht, verraad of NSB-lidmaatschap.

Van al deze mensen is een dossier aanwezig in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Het betreft zowel mensen die tot een zware straf zijn veroordeeld door een Bijzonder Gerechtshof, als mensen waarvan is gebleken dat de verdenking ongegrond was.
Lees Verder


  • -

Rode kruis

LOGO RODE KRUISOorlogsarchief
Het Rode Kruis beschikt over een grote collectie documenten over de oorlog in Europa en Azië (Nederlands-Indië). Het materiaal bestaat onder andere uit kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten. Het naoorlogse opsporingsproces van vermiste personen is gedocumenteerd in dossiers.

Vanwege de oorlogsomstandigheden is veel materiaal verloren gegaan, maar in het archief is gelukkig nog veel informatie te vinden die voor (nabestaanden van) oorlogsgetroffenen van groot belang kan zijn.

Taken tijdens en na oorlog
In 1909 kreeg het Nederlandse Rode Kruis van de overheid een speciale taak: het overbrengen van berichten over gesneuvelde soldaten, gewonden en krijgsgevangenen in oorlogstijd.

Na de Tweede Wereldoorlog breidde de overheid die taak uit met het opsporen van en informatie verschaffen over vermiste Nederlandse burgers. Hiervoor werd het Informatiebureau opgericht. Het Informatiebureau verzorgde na 1945 het opstellen van verklaringen van overlijden van als gevolg van de door de oorlog vermiste personen.
Lees Verder


  • -

NIOD

LOGO NIOD 2015Het NIOD ook voor uw onderzoek naar identiteit van een Duitse vader.
Er is lang aangenomen dat er in Nederland gedurende de bezettingsjaren circa 10.000 kinderen zijn geboren met een Duitse vader. Een recente (Duitse) bron spreekt echter van een aanzienlijk hoger getal: circa 50.000 kinderen. De zoektocht van een kind naar de biologische vader is doorgaans een lange weg, die leidt langs vele instanties in Nederland en Duitsland.

Het NIOD beschikt in beperkte mate over gegevens met betrekking tot personen die na de oorlog te maken hebben gehad met justitie wegens een vorm van collaboratie. In enkele gevallen zijn berichten in de dagbladen verschenen van rechtszaken tegen personen die werden beschuldigd van collaboratie. Het NIOD heeft deze berichten verzameld en ondergebracht in de knipselcollectie. Het NIOD beheert drie knipselcollecties die worden aangeduid met KA, KB, en KC. De KA-collectie is een deel van de knipseldocumentatie van de NSB. U zult in deze collectie knipsels uit vooroorlogse kranten en kranten uit de oorlogstijd aantreffen.

Lees Verder


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch