Category Archives: persberichten

  • -

Persbericht Bestuur SWH

Rapport misstanden in de internering vrijgegeven na 75 jaar

In Trouw van dinsdag 3 januari en de Volkskrant van 4 januari verschenen artikelen over het per 1 januari vrijgegeven rapport van Baron van Tuyll van Serooskerken uit 1948. Hij had opdracht gekregen van de regering  om de omstandigheden te onderzoeken in de Interneringskampen waarin de van collaboratie verdachte personen in voorlopige hechtenis waren genomen. Daarnaast zijn ook vele processtukken vrijgeven over individuele klachten over de behandeling in de interneringskampen. 

In het rapport Van Tuyll is de regering gewezen op de zwakke juridische basis en de ernstige tekortkomingen in de omstandigheden en de wijze waarop de verdachten in de interneringskampen zijn opgevangen. 

De naar schatting 140.000 geïnterneerden waren tot dan toe slechts verdachten waarvan de aanklacht nog onderzocht moest worden. Voor deze internering ontbrak een wettelijke basis. Daarom heeft de Nederlandse regering in ballingschap gelegenheidswetgeving opgesteld die vrijheidsberoving mogelijk maakte. Deels was deze wetgeving gemotiveerd door de misstanden die optraden bij de bevrijding in omliggende landen waar op grote schaal werd wraak genomen op collaborateurs en vaak vele duizenden doden zijn gevallen.

Daarbij is lidmaatschap van de NSB na ’41 met terugwerkende kracht verklaard tot landverraad waardoor alle leden van deze partij konden worden bestempeld tot landverraders en uit de maatschappij verwijderd konden worden, ook zonder dat hen enig strafbaar feit ten laste kon worden gelegd. Dat betrof naar schatting 80.000 mensen. Daarnaast zijn nog eens 70.000 verdachten op andere gronden geïnterneerd, zoals leden van de Nederlandse of Duitse SS, Landwachten of verdachten van economische of andere steun aan de bezetter. Vaak op basis van beschuldigingen die niet meteen verifieerbaar waren.

De gelegenheidswetgeving behelsde daarnaast ook een verlaging van de leeftijd van de aansprakelijkheid van jongeren van 21 naar 16 jaar. Vaak zijn ook de echtgenoten en de kinderen van verdachten preventief in bewaring gesteld.

De omstandigheden in de interneringskampen waren buitengewoon primitief en bij de behandeling van de geïnterneerden ontbrak het veelal aan toezicht op de bewaking waaronder ook slachtoffers van de bezetter. 

Het nu, na 75 jaar, vrijgegeven rapport van Baron van Tuyll van Serooskerken over de misstanden is aanleiding geweest om de interneringskampen op te heffen en de berechting te versnellen. 

Het vrijgeven van dit rapport maakt het eindelijk mogelijk om diepgaand historisch en juridisch onderzoek te doen naar een periode die voor velen hun hele leven heeft beheerst en waarvan de rechtsstatelijkheid dubieus mag worden geacht.

Het bestuur van Stichting Werkgroep Herkenning hoopt dat met de vrijgave van dit rapport de belemmeringen worden weggenomen om deze ‘duistere’ periode in de Nederlandse rechtstaat vrijuit te kunnen onderzoeken en beoordelen. Voor de kinderen van ‘fout’ geachte ouders en gedetineerden, een veelvoud van deze 150.00 gedetineerden, zou een dergelijk onderzoek van enorme betekenis kunnen zijn, voor henzelf als nabestaanden, hun kinderen (de derde generatie) en voor ieders vertrouwen in ‘het recht’. 

Namens het bestuur van de Stichting Werkgroep Herkenning

Jeroen Saris, voorzitter


  • -

Prinses Beatrix bezoekt Stichting Werkgroep Herkenning

Persbericht: 40 jaar inzet voor openheid en erkenning

 

Prinses Beatrix bezoekt Stichting Werkgroep Herkenning op 20 november 2021

Prinses Beatrix brengt op 20 november een bezoek aan de jubileumviering van Stichting Werkgroep Herkenning in het Nationaal Archief in Den Haag. Hare Koninklijke Hoogheid zal tijdens een rondetafelgesprek met donateurs van Herkenning in gesprek gaan over hun ervaringen als (klein)kind van een ‘foute’ ouder in de afgelopen decennia. Tevens  zal aan de prinses het eerste exemplaar van een jubileumboek worden aangeboden.

Stichting Werkgroep Herkenning zet zich sinds 1981 in voor lotgenotencontact en hulpverlening aan kinderen en kleinkinderen van ouders die in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de bezetter stonden. Dat viert de stichting met een bijzondere jubileumviering in het Nationaal Archief, waar zich het Centraal Archief  Bijzondere Rechtspleging bevindt. De dossiers van hun ouders en grootouders zijn voor de kinderen van foute ouders van grote betekenis geweest bij hun zoektochten naar de familiegeschiedenis.

Hoe komt het, dat 75 jaar na de tweede wereldoorlog kinderen en kleinkinderen van collaborateurs nog kampen met trauma’s? Wat maakt, dat zij nog steeds het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’? Waarom is er nog steeds behoefte aan informatie, hulpverlening en lotgenotencontact bij de nabestaanden van ‘foute’ Nederlanders. Heeft de Nederlandse samenleving de kinderen en kleinkinderen inmiddels geaccepteerd? Kan anno 2021 openlijk gesproken worden over de ‘foute’ familiegeschiedenis?

De trauma’s van de oorlog gingen over op de volgende generaties. Bij kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen van ‘foute’ Nederlanders werkt ook 75 jaar na de bevrijding nog door wat er met hun ouders of grootouders is gebeurd. Zelfs nu kost het spreken over de ‘foute’ familiegeschiedenis in de families en in de samenleving nog moeite.

Op 20 november wordt tijdens een symposium door verschillende sprekers met de donateurs van de stichting stil gestaan bij deze vragen. Hoe ging de Nederlandse samenleving om met de trauma’s van kinderen en kleinkinderen van collaborateurs en van Duitse Militairen?

Ook wordt een fragment uit de theatervoorstelling ‘Graven’ opgevoerd.

Prinses Beatrix zal tijdens een rondetafelgesprek spreken met (klein) kinderen van ‘foute’ ouders  van de 1e, 2e en 3e generatie over hun ervaringen.

 

Donateurs van Stichting Werkgroep Herkenning hebben recent een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van deze jubileumviering. Het aanmelden daarvoor is inmiddels gesloten. 

Lees hier het volledige persbericht

 

 

 

 

 

 

 


  • -

‘Moffenmeid’, lesmateriaal nu online beschikbaar

Speciaal voor 75 Jaar Vrijheid ontwikkelde Movies that Matter in samenwerking met Stichting Werkgroep Herkenning en Hilk Film een online leerpad bij de korte film ‘Moffenmeid’. Het educatiemateriaal is geschikt voor thuisonderwijs en bestemd voor VO, vanaf leerjaar 3.

Movies that Matter opent jongeren de ogen voor mensenrechten door middel van film. Bij jonge mensen is dit niet alleen van groot belang, het is ook een uitstekende manier om het bewustzijn over vrijheid en de rechtstaat in de maatschappij te vergroten.

‘Moffenmeid’ de film

“De Tweede Wereldoorlog is net voorbij. Nederlanders vieren de bevrijding, maar niet Wies’ familie. Wies woont samen met haar man en twee dochters en bestiert een kruidenierswinkel. Dochter Nellie is tijdens de oorlog zwanger geraakt, van een Duitser. Ze is door de feestvierende meute als verraadster kaalgeknipt. Het dilemma voor Wies: leven in schaamte, of kiezen voor haar kind en kleinkind?”

Download hier  poster 1  en  poster 2

 

Voor alle informatie over dit educatieve project volg deze link:  Movies that Matter

 

   

   


  • -

“Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen

“Wensen voor het 75ste bevrijdingsjaar 2020: “Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen in noordoost Syrië, “neem” de moeders mee als dat in het belang is van de kinderen, en berecht ze in Nederland.”

Hierbij publiceren wij met toestemming, de brief zoals gezonden door dhr. K.J.H.H. Sietsma naar de Minister President, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Justitie en Veiligheid.

Datum verzending: 4 januari 2020

Citaat:
“Mag ik zo vrij zijn te denken dat vele oma’s, opa’s, ouders en kinderen in Nederland wensen dat de Nederlandse IS-kinderen dit jaar nog in Nederland in vrijheid verder mogen opgroeien, waarbij voor hen het jaartal 2020 geoormerkt wordt als hun bevrijdingsjaar?”
“En mag ik u ten slotte vragen of u, als hoeders van de Nederlandse rechtsstaat, bereid bent om uw zienswijze te heroverwegen aan de hand van de hiervoor genoemde argumenten? Dat wil zeggen: de menswaardigheid van uw beleid t.a.v. de IS-kinderen te toetsen en tot het uiterste te gaan om de hiervoor geformuleerde wensen in 2020 op te volgen?”

“In een democratie telt elk mensenleven”

Dhr. Sietsma was onder meer Politie Officier en Commissaris van Gemeentepolitie te Amsterdam, 1966 -1988.

Volledige inhoud van de brief is hier te lezen

 

Wilt u reageren? Stuur dan uw e-mail naar: secretariaat@werkgroepherkenning.nl


  • -

NSB – dochter wil kalifaatkinderen helpen

NSB-nazaat Jeanne Diele (1938) komt op voor IS-kinderen.

De vader van Jeanne Diele-Staal (1938) zat bij de Landwacht. De gevolgen van zijn foute keuze tijdens de oorlog draagt zijn dochter tot op heden. Daarom is Diele-Staal bewogen met het lot van kinderen van kalifaatgangers in Koerdische kampen. „Haal ze naar Nederland. Kinderen mogen nooit opdraaien voor de fouten van hun ouders.”  Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 mei 2019

 

NSB-dochter wil kalifaatkinderen helpen

Het klinkt misschien wat vergezocht, maar kinderen van vaders die in de oorlog NSB-lid waren voelen zich verbonden met kinderen van IS-strijders. Ze hebben allemaal ‘foute’ ouders. Jeanne Diele-Staal, secretaris van de Stichting Werkgroep Herkenning, is zo’n NSB-dochter en wil vanuit haar bittere jeugdervaringen de kinderen die in de toekomst uit het IS-kalifaat terug naar Nederland komen, helpen.  Bron:  Omroep Gelderland, 13 mei 2019

Lees hier het online artikel van Omroep Gelderland

Lees hier het online artikel van Reformatorisch Dagblad

 

Na de bevrijding WO2 | Ik ben een kind van een NSB’er

Interview met Jeanne Diele – Staal, 13 mei 2019
Bronnen: Omroep Gelderland / 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 / YouTube


  • -

Tanja Wolterbeek is ambassadeur voor de vrijheid

Eindhoven is een ambassadeur voor de vrijheid rijker. Tanja Wolterbeek heeft vrijdag deze titel mogen ontvangen na haar lezing op het Sint Lucas.

‘Ik moet het allemaal nog even laten bezinken,’ vertelde de zichtbaar geëmotioneerde Tanja, ‘ik kan het gewoon niet met woorden omschrijven.’

De titel is extra bijzonder, omdat Tanja’s vader bij de NSB zat. Een achtergrond die vandaag de dag nog een diepe impact op Tanja’s leven heeft. ‘Ik heb het gevoel dat ik het bekend moet maken voordat ik een vriendschap aan ga met iemand. Dan is het uit de weg. Gelukkig zegt nu iedereen tegen mij dat het hen niet uitmaakt wat mijn vader heeft gedaan’

Gepubliceerd: Maandag 08 april 2019   Bron en Copyright: https://www.studio040.nl/

Lees hier het online persbericht

Zie ook onze eerdere berichtgeving met betrekking tot de documentaire: “Een onwaarschijnlijke vriendschap”


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch