Donateur worden

WORD DONATEUR:

Steun Stichting Werkgroep Herkenning door donateur te worden!
U zult begrijpen dat alle activiteiten die Stichting Werkgroep Herkenning onderneemt niet zonder kosten zijn. We hebben geen subsidie meer en daarom hebben we uw hulp hard nodig.
Indien u ons wilt steunen, kunt u zich opgeven als donateur.
Voor het donateurschap hanteren wij een minimum donatie vanaf € 25,– per jaar.
Het donateurschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Geeft u zich halverwege het jaar op, dan worden u de reeds verschenen Bulletins van het lopende jaar toegezonden. Bij een aanmelding in het 4e kwartaal geldt de donatie naar wens voor het lopende of komende jaar. Ook kan de bijdrage van een donateur als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

Als donateur ontvangt u:

 • Viermaal per jaar ons digitaal kwartaalblad “Het Bulletin” met daarin zeer interessante en uiteenlopende artikelen en informatie. Heeft u het Bulletin liever analoog (per post)? Vermeldt u dit dan bij uw inschrijving. De jaarlijkse abonnementskosten om het analoge Bulletin per post te ontvangen zijn vanaf 2023  € 25,– inclusief verzendkosten. De kosten voor uw jaarlijkse donatie + verzending zijn dan € 50,–.
 • De mogelijkheid tot het regelmatig digitaal ontvangen van informatie die u op de hoogte houdt van alle mogelijke media activiteiten waaronder; nieuwe theatervoorstellingen, nieuwste boeken en nieuws op radio en tv
 • Uitnodiging voor het bijwonen van onze jaarlijkse Donateursdag * en contactmiddagen *
 • De mogelijkheid voor nieuwe donateurs om deel te nemen aan een gespreksgroep welke een aantal middagen per jaar bijeen komt. (Bij voldoende deelname) *
 • (*) bij deelname vragen wij een bijdrage in de onkosten voor koffie, thee, lunch etc.
 • U kunt contact opnemen met onze hulptelefoon voor een vertrouwelijk en persoonlijk gesprek.

Word nu donateur van Stichting Werkgroep Herkenning
Wij verzoeken u daarvoor gebruik te maken van het aanmeldingsformulier onderaan deze webpagina.
Nadat u het formulier heeft verzonden opent een nieuwe pagina met de mogelijkheid uw donatie te voldoen via iDEAL.
Na ontvangst van uw aanmeldingsgegevens én uw donatie voltooien wij de registratie en ontvangt u een bevestiging.

Extra bijdrage
Stichting Werkgroep Herkenning is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen schenkings- en successierechten hoeft te betalen voor schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI Stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Door deze mogelijkheid schenken veel donateurs een extra donatie per jaar of betalen donateurs jaarlijks een hoger bedrag dan het aangegeven minimum bedrag.

Natuurlijk zijn wij als stichting ook erg blij met uw éénmalige of anonieme donatie waarmee wij onze dienstverlening aanzienlijk kunnen vergroten.

Bankinformatie voor het overmaken van uw jaarlijkse- of eenmalige donatie en/of giften:
BANK: ING
T.G.V.: Stichting Werkgroep Herkenning
IBAN: NL24 INGB 0005 2857 97
PLAATS: ZWOLLE
Onder vermelding van bijvoorbeeld:  “jaarlijkse donatie”, “eenmalige donatie” of “gift”

Uw persoonsgegevens
Met de door u verstrekte persoonsgegevens bij aanmelding als donateur, gaan wij zorgvuldig om. Zie hiervoor het pdf document Privacyverklaring Stichting Werkgroep Herkenning AVG

Aanmelding als donateur van Stichting Werkgroep Herkenning

  Dhr. of Mevr.

  Voorletters *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  Geboortejaar *

  Straat + Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Land

  Telefoonnummer

  E-mail adres *

  Herhaal e-mail adres *

  Uw eventuele toelichting bij deze aanmelding

  * Verplichte velden


  ARCHIEF

  ZOEKEN

  EnglishGermanFrenchDutch