Verhalenarchief

Verhalenarchief” als opvolger van het “Open Archief”
Voor een grote groep mensen hield de Tweede Wereldoorlog niet op na de bevrijding. Vele kinderen van ‘foute’ ouders zwijgen vanaf dat moment over hun jeugd. Uit angst, schaamte, loyaliteit of om andere redenen. De laatste jaren is er gelukkig voor deze (klein)kinderen van ‘foute’ ouders steeds vaker de gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen.
In februari 2008 is het project “Open Archief” van start gegaan. Doel van het project was om zoveel mogelijk levensverhalen van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders te verzamelen via een open archief op internet.

Het Open Archief werd georganiseerd door Stichting Werkgroep Herkenning en Stichting Cogis. De financiering van het project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van ministerie van VWS en het V fonds. Door het Open Archief kwam er meer aandacht voor de thematiek van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders in maatschappelijk en historisch opzicht, en werd een bijdrage geleverd aan een meer genuanceerde beeldvorming. Ook kan het Archief lacunes opvullen in de geschiedschrijving.

Verhalen online lezen
De levensverhalen zijn verzameld in de periode van 2008 t/m 2011 en door middel van een website, het toenmalige “Open Archief”, voor iedereen te lezen. Sinds februari 2011 is deze verzameling van verhalen ondergebracht bij het Nationaal Archief in Den Haag en online te lezen via de rubriek “Kinderen van ‘foute’ ouders”  Ga hier naar het Verhalenarchief

Door de herinneringen van anderen te lezen zijn wellicht sommige zaken daardoor beter te begrijpen, of kunt u uw eigen herinneringen beter een plek geven.

Overgangsfase en toekomstige ontwikkelingen
Het streven is de opzet van een digitaal informatie- en documentatiecentrum over de thematiek van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders waarbij de bezoeker informatie kan raadplegen en toevoegen.
Om tijdens deze overgangsfase de vanaf nu aangeleverde verhalen voor de toekomst te borgen, biedt Stichting Werkgroep Herkenning de gelegenheid deze te publiceren via haar eigen website.

Zelf schrijven / eventueel publiceren op deze website
Bent u een kind van een ‘foute’ ouder of grootouder? Ook u kunt uw verhaal schrijven. Uw verhaal kunt u voor uzelf bewaren, misschien op een later moment met uw (klein)kinderen of anderen delen. Daarnaast is het mogelijk uw verhaal openbaar te publiceren op onze website.

Lees de persoonlijke verhalen
Voor meer informatie en toegang tot publicaties zie onze rubriek:  Persoonlijke verhalen

Misschien heeft u thuis nog tastbare herinneringen die uw verhaal illustreren. Kijk in laden en dozen. Wie weet ligt daar nog een stapeltje foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Of een brief van uw ouders. Een dagboek van oma met daarin de wanhopige uren beschreven tijdens de Hongerwinter. Hoe heeft de Tweede Wereldoorlog en de rol van uw ouders invloed gehad op uw leven? Schrijf het ons. Een gebeurtenis, een bespiegeling of een beslissend verhaal.
En heel belangrijk: stuur indien mogelijk een beeld van een tastbare herinnering mee. Want we bewaren allemaal, vaak zonder dat we het weten, een eigen archief. Een bundeltje brieven, een dagboek, foto’s, dat ene filmpje, een bijzonder kaartje, een tekening, een boek of een ander document.

Wel uw verhaal vertellen maar niet zelf schrijven?
Wij bieden ook de mogelijkheid om geïnterviewd te worden. Wilt u graag uw verhaal als (klein) kind van een ‘foute’ ouder vertellen en publiceren via onze website, maar ziet u er tegenop uw verhaal op papier te zetten? Of bent u niet in de gelegenheid uw verhaal te op te schrijven? Dan bestaat er de mogelijkheid om uw verhaal te vertellen tijdens een interview, zodat ook uw verhaal bewaard blijft voor volgende generaties.

Stichting Werkgroep Herkenning
De Stichting Werkgroep Herkenning is een vrijwilligersorganisatie die in 1981 is ontstaan om hulp te geven aan de nakomelingen van hen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren (Kinderen van Duitse militairen). Deze nakomelingen kunnen tot op de dag van vandaag moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en/of maatschappelijk leven als gevolg van deze achtergrond. Deze zijn terug te voeren op ervaringen die tijdens of na de oorlog zijn opgedaan en houden verband met de al dan niet politieke keuze van de ouders of grootouders en de loyaliteits- en identiteitsproblematiek die daar het gevolg van kan zijn.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden tot het publiceren van uw persoonlijke verhaal of het afnemen van een interview, neem dan contact met ons op via:

Stichting Werkgroep Herkenning
Telefoon: +31 (0)85 00 04 185
E-mail: secretariaat@werkgroepherkenning.nl


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch