Verhalenarchief

Verhalenarchief als opvolger van het “Open Archief”

Voor een grote groep mensen hield de Tweede Wereldoorlog niet op na de bevrijding. Vele kinderen van ‘foute’ ouders zwijgen vanaf dat moment over hun jeugd. Uit angst, schaamte, loyaliteit of om andere redenen. De laatste jaren is er gelukkig voor deze (klein)kinderen van ‘foute’ ouders steeds vaker de gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen.

In februari 2008 is het project “Open Archief” van start gegaan. Doel van het project is om zoveel mogelijk levensverhalen van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders te verzamelen via een open archief op internet.

Het Open Archief werd georganiseerd onder de vlag van Stichting Cogis en wordt begeleid door onder andere het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en Stichting Werkgroep Herkenning. De financiering van het project werd grotendeels mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De betrokken instellingen konden door middel van het Open Archief meer aandacht genereren voor de thematiek van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders in maatschappelijk en historisch opzicht, een bijdrage leveren aan een meer genuanceerde beeldvorming en lacunes opvullen in de geschiedschrijving.

De levensverhalen zijn verzameld van 2008 t/m 2010 door middel van een website, het toenmalige “Open Archief”, sinds februari 2011 zijn deze online te lezen op het Verhalenarchief. Door in te loggen op deze website kunt u niet alleen uw verhaal schrijven, maar ook de herinneringen van anderen lezen en op elkaar reageren. Wellicht worden sommige zaken daardoor beter te begrijpen, of kunt u uw eigen herinneringen beter een plek geven. Bovendien zal er ook een digitaal informatie- en documentatiecentrum inzake de thematiek van (klein)kinderen van ‘foute’ ouders worden opgezet waar de bezoeker informatie kan raadplegen en toevoegen.

Bent u een kind van een ‘foute’ ouder of grootouder? U kunt uw verhaal binnen het Verhalenarchief vertellen en verhalen van mensen met vergelijkbare ervaringen lezen.

Schrijf mee:
Misschien heeft u thuis nog tastbare herinneringen die uw verhaal illustreren. Kijk in laden en dozen. Wie weet ligt daar nog een stapeltje foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Of een brief van uw ouders. Een dagboek van oma met daarin de wanhopige uren beschreven tijdens de Hongerwinter. Hoe heeft de Tweede Wereldoorlog en de rol van uw ouders invloed gehad op uw leven? Schrijf het ons. Een gebeurtenis, een bespiegeling of een beslissend verhaal.

En heel belangrijk: stuur indien mogelijk een beeld van een tastbare herinnering mee. Want we bewaren allemaal, vaak zonder dat we het weten, een eigen archief. Een bundeltje brieven, een dagboek, foto’s, dat ene filmpje, een bijzonder kaartje, een tekening, een boek of een ander document.

Via ‘Schrijf mee’ kunt u zich online registreren als gebruiker en uw verhaal opschrijven.

Wel uw verhaal vertellen maar niet zelf schrijven?
Het Verhalenarchief biedt ook de mogelijkheid om geïnterviewd te worden. Wilt u graag uw verhaal als (klein) kind van een ‘foute’ ouder vertellen en publiceren op het Verhalenarchief, maar ziet u er tegenop uw verhaal op papier te zetten? Of bent u niet in de gelegenheid uw verhaal te op te schrijven? Dan bestaat er de mogelijkheid om uw verhaal te vertellen tijdens een interview, zodat ook uw verhaal bewaard blijft voor volgende generaties.

Wilt u meer informatie over het interviewproject of wilt u zich opgeven, neemt u dan contact op met Stichting Werkgroep Herkenning +31 (0)6 330 57003 of via Secretariaat SWH

Stichting Werkgroep Herkenning:
De Stichting Werkgroep Herkenning is een vrijwilligersorganisatie die in 1981 is ontstaan om hulp te geven aan de nakomelingen van hen die in de jaren 1940-1945 aan de zijde van de bezetter stonden, dan wel de bezetter waren (Kinderen van Duitse militairen). Deze nakomelingen kunnen tot op de dag van vandaag moeilijkheden ondervinden in hun persoonlijk en/of maatschappelijk leven als gevolg van deze achtergrond. Deze zijn terug te voeren op ervaringen die tijdens of na de oorlog zijn opgedaan en houden verband met de al dan niet politieke keuze van de ouders of grootouders en de loyaliteits- en identiteitsproblematiek die daar het gevolg van kan zijn.

Wij staan graag voor u klaar !

Heeft u behoefte aan contact met Stichting Werkgroep Herkenning, contact ons dan direct:

Stichting Werkgroep Herkenning,
Grotekreek 28,  8032 JD  ZWOLLE
Telefoon: 06 330 57003

Email: secretariaat@werkgroepherkenning.nl
Website: Stichting Werkgroep Herkenning


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch