Category Archives: exposities

  • -

Reise Nach Jerusalem

Uit ‘Reise Nach Jerusalem’

Het jaar 1996 was een verdrietig jaar, omdat mijn moeder op 51 jarige leeftijd overleed. Op haar sterfbed deelde zij uitspraken waarmee ze iets wilde vertellen. Dingen die ze tijdens haar leven niet heeft durven en kunnen uiten, waarover ze niet kon spreken. Toen ze eenmaal bijna niet meer echt kon spreken, was dit de laatste mogelijkheid. Haar uitspraken, cryptisch en raadselachtig, zijn enkele jaren na haar dood voor mij het begin geworden van een zoektocht : naar het kunnen plaatsen en begrijpen van haar woorden en naar haar Duitse vader, mijn grootvader.

Als beeldend kunstenaar in opleiding in de jaren ’90 was ik onbewust al bezig met het thema ‘Afwezigheid’. Dat ik een Duitse opa had die na de oorlog (WO2) nooit gevonden was, wist ik eind jaren ’80 al, maar daarna was ik dat min of meer weer ‘vergeten’. Als twintiger zijn andere dingen dan veel belangrijker. Wel sloop deze geheimzinnige afwezige dus toen al ongemerkt in mijn fotografische werk. Inmiddels 25 jaar later blijkt dat het thema in ál mijn werk van na de academie verscholen ligt. Pas in 2013, nadat er een artikel in het NRC was verschenen over mijn oma en mijn moeder met betrekking tot de gevolgen van mijn oma’s keuze in WO2 (geschreven door Jannetje Koelewijn) werkte ik langzaam maar zeker toe naar wat nu mijn project is geworden, getiteld Reise Nach Jerusalem (dit is de Duitse benaming voor het kinderspel Stoelendans).

In datzelfde jaar ben ik actief op zoek gegaan naar mijn grootvader en kwam ik Werkgroep Herkenning op het spoor. Zij hebben de eerste zet gegeven met betrekking tot waar te beginnen met deze moeilijke opgave. In het najaar van 2024 zal ik ‘Reise Nach Jerusalem’ voor het eerst tonen in Den Helder bij Kunsthal45 in de vorm van een kunst/foto-installatie.

In de installatie verbeeld ik hoe transgenerationele overdracht als gevolg van een oorlog/de oorlog tot schaamte -en schuldgevoelens kan leiden bij volgende generaties. Dat het verzwijgen en wegmoffelen van een beladen familiegeschiedenis de volgende generaties eerder tekort doet of zelfs schaadt dan ze ervoor beschermt. Foto’s, fotokopieën, alledaagse objecten voorzien van nieuwe betekenissen binnen de context van het thema, audiovisueel werk, tekeningen, teksten en persoonlijke documentatie vormen de onderdelen van de installatie. Een labyrint waarin je zelf je weg kunt zoeken.

Ik wil met het tonen van mijn installatie openheid creëren en anderen aanmoedigen ook hun verhaal naar buiten te brengen. Bij mijn expositie zal er een informatief en mogelijk educatief randprogramma komen. Onder anderen zal Alex Dekker die het boek ‘Mijn Opa was een Duitser’ schreef een lezing komen geven, is er een podcast in de maak en wil ik een workshop fotografie aanbieden over het thema. Het is op dit moment allemaal in ontwikkeling. Ik hoop RNJ na Den Helder door te kunnen laten reizen op het spoor van de route die mijn grootvader heeft moeten afleggen. In het slechtste geval eindigde dit bij de Slag om Arnhem.

Linda Bais.

https://www.lindabais.nl
(let op: in een Chrome-browser werkt de website niet optimaal, een andere browser wordt geadviseerd)

De expositie is te zien vanaf 15 september t/m 27 oktober 2024 bij Kunsthal 45 in Den Helder https://kunsthal45.nl/


  • -

Tentoonstelling ‘Kunst in het derde Rijk’

Met de tentoonstelling Kunst in het derde rijk – Verleiding en afleiding reflecteert Museum Arnhem op de kunst uit de periode van het ‘derde rijk’, 1933-1945. De tentoonstelling loopt van 12 nov. 2023 tot 24 mrt. 2024. Via deze link kunt u tickets bestellen. De Directeur Saskia Bak heeft dit onlangs ook toegelicht bij Radio NPO1.

  • -

Het Verzetsmuseum Amsterdam

Museumtip
De volgende boekpublicatie van Het Verzetsmuseum Amsterdam brengen wij graag onder uw aandacht. In de coronatijd kreeg een van onze lotgenoten Pragit Koot-Brouwers het verzoek aan deze brede expositie mee te werken. Zij vonden haar via het Nationaal Archief, waarin haar verhaal hun aandacht trok. Het Verzetsmuseum heeft onlangs zijn vaste expositie vernieuwd. Men wilde uitdrukkelijk ruimte geven aan alle aspecten van WO2 inclusief de NSB. Meer info via de website van het Verzetsmuseum.

  • -

Tentoonstelling ‘Goed / Fout’ wordt verlengd

Het Belasting en Douanemuseum in Rotterdam gaat de tentoonstelling ‘Goed / Fout’ Naoorlogse afrekening verlengen tot 15 september 2024. Meer info te vinden op de website van het museum: https://www.bdmuseum.nl/tentoonstellingen/goed-fout/
Op onderstaande flyer leest u de activiteiten rondom dit onderwerp in januari tot en met mei 2024.

  • -

Wilt u meewerken aan tentoonstelling in B&D-museum?

Beste donateurs en lotgenoten,

Het Bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende oproep van Xia van Beuningen:

De geschiedenis over het (kille)handelen van het Nationaal Beheers Instituut (NBI) na de bezetting t.o.v. een deel van de Nederlandse bevolking heeft pas sinds enkele jaren aandacht gekregen. Denk hierbij aan het werk van de heer Bert Hinnen alsook het werk van Dr. Marieke Oprel Afrekenen met de vijand waarin zij beiden één NBI-categorie onder de loep nemen: ‘Vijandelijk Onderdanen’. Hier stopt het echter niet: Marieke Oprel is, samen met Dr. Sonja Dusarduijn, bezig met vervolgonderzoek naar vermogensonteigening na WO II waar eind 2023 of 2024 een tentoonstelling over komt in het Belasting & Douane Museum. 

Naast die ene categorie ‘Vijandelijk Onderdanen’ wil de tentoonstelling ook de overige twee NBI-categorieën een plek geven: ‘afwezigen’ (Joodse slachtoffers) en ‘collaborateurs’. Voor deze laatste categorie hoop ik dat de stichting Werkgroep Herkenning mij kan helpen. De tentoonstelling wil de familieverhalen van de onder beheer gestelde ‘collaborateurs’ tot leven brengen. Hierin ligt de focus absoluut niet op de handelingen die zij tijdens de bezetting hebben verricht, maar juist op het handelen van het NBI en de belastingdienst na de bezetting en wat voor een impact dat had op de onder beheer gestelde alsook hoe dit doorwerkte op de volgende generaties.

Als student-assistent bij Marieke Oprel ben ik voor deze tentoonstelling opzoek naar familieleden van personen die destijds met het NBI te maken hebben gehad. Kent u mensen in uw netwerk/in het netwerk van de stichting die wellicht bereid zijn om te helpen bij het tot leven brengen van hun familieverhaal? Denk hierbij aan:

  • voorwerpen in bruikleen geven (destijds ingenomen (alledaagse) spullen, dagboeken)
  • film/foto materiaal (personen, in beslag genomen spullen)
  • Concrete communicatie met belastingdienst/eventuele rechtszaken en eventueel verplicht ondertekende overeenkomst waarin werd afgezien van claims richting NBI
  • Bovendien wil het museum graag werken met interviews op beeld, mochten ze daartoe bereid zijn. Anders is er ook altijd een mogelijkheid om enkel een interview met geluid te doen, mocht de respondent liever niet in beeld willen komen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met mij via: xia.vanbeuningen@ru.nl, hierbij is het uiteraard ook geen probleem mocht u anoniem op deze oproep willen reageren.

Met vriendelijke groet,

Xia van Beuningen

 


  • -

Nationaal Monument Kamp Vught wint Museumprijs 2016

Kamp VughtDe Museumprijs gaat dit jaar naar Nationaal Monument Kamp Vught. Het museum kreeg ruim 37% van de stemmen.

Aan de online-verkiezing deed een record aantal mensen mee: bijna 80.000. Het bleef lang spannend welk museum zou winnen. Het Verzetsmuseum Amsterdam kreeg 33% van de stemmen, gevolgd door het Nationaal Militair Museum in Soest met bijna 30% van de stemmen.
Lees Verder


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch