Bulletin

Een van de voornaamste communicatiemiddelen van Stichting Herkenning is het Bulletin.

Het Bulletin wordt 3 tot 4 x per jaar verspreid onder de donateurs. Vanwege de kosten gebeurt dit zoveel mogelijk digitaal per e-mail, maar op verzoek kan dit u per post worden toegestuurd. Hiervoor wordt een extra bijdrage gevraagd, zie voor meer info: donateurpagina.

Het Bulletin bevat:

  • Een overzicht van de activiteiten van Stichting Herkenning en van andere verwant organisaties.
  • Actuele discussies rondom de collaboratiegeschiedenis en de omgang daarmee door de naoorlogse samenleving.
  • Verhalen van donateurs van de werkgroep.
  • Een brieven- en oproepenrubriek gecombineerd met relevante informatie, waaronder recensies van boeken, films enzovoort.

Lees ook ons Internationaal Bulletin.

Hieronder vindt u een overzicht van de uitgebrachte bulletins door SWH.

Opmerking redactie d.d. 16-8-2022: Vooralsnog hebben wij deze verborgen gezet om te bepalen of deze openbaar gezet mogen worden. Op aanvraag kunnen wij ze verstrekken.


 


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch