Category Archives: symposia

  • -

Verslag symposium “Het gezicht achter de NSB”

Symposium “Het gezicht achter de NSB”

 

Op 6 april jl. bezochten wij dit symposium, dat gehouden werd in ’s Gravenzande. Het symposium was georganiseerd door drs. Philip van den Berg, die als historicus jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de beweegredenen van Westlanders lid te worden van de NSB.

Het boek over zijn bevindingen kwam onder de titel “Kring 71: de NSB in het Westland” op dezelfde datum uit. Een recensie van dit boek zal in ons Bulletin opgenomen worden.

Op deze plaats willen wij volstaan met een weergave van onze indrukken van het gehouden symposium. Wij waren buitengewoon geïnteresseerd hoe in het Westland werd aangekeken tegen de rol van de NSB voor, tijdens en na de oorlog. Om met Carla te spreken: “Als kind van een NSB-er uit het Westland werd ik buiten de gemeenschap gesloten, vanwege de rol van mijn vader tijdens de oorlog. NSB-ers waren landverraders en die uitsluiting heeft een groot stempel gedrukt op mijn ouders en mij, als kind. Het onderwerp was jarenlang taboe”.

Wij waren dus benieuwd of dat taboe in het Westland was doorbroken. Het moet gezegd, wij hebben een buitengewoon goede dag gehad. We konden het verhaal over onze lotgevallen in onze jeugd en daarna, goed kwijt aan de Westlanders die het symposium bezochten. We ondervonden een coöperatieve houding bij onze zoektocht een scherper beeld te krijgen van wat er vooral in de periode direct na de oorlog met de ouders van Carla is gebeurd. Het hoeft geen betoog dat dit voornamelijk mensen waren die vanuit hun betrokkenheid in en bij de Stichting Regionaal Geschiedkundig onderzoek(SRGO) op zoek zijn naar “feiten” in plaats van “meningen”. Maar ook vanuit oprecht meeleven met de kinderen van “foute” ouders, die tot op heden de gevolgen ondervinden van de keuzes, die hun ouders hebben gemaakt. Dat motiveert hen om zoveel mogelijk informatie boven water te halen om een evenwichtiger beeld te scheppen van de keuzen, die mensen in de Tweede Wereldoorlog maakten. In hun zoektocht worden ook zij vandaag aan de dag nog geconfronteerd met het taboe dat rust op het oorlogsverleden van de als “foute burgers” gemerkte Westlanders.

In een viertal lezingen werd het thema van het symposium “Het gezicht achter de NSB” gepresenteerd.

Voor verslag zie:  Symposium Het gezicht achter de NSB      (tekst- en beeldmateriaal © 2017  C. van der Kruijt – Iwema)


  • -

Symposium – Philip van den Berg

Graag willen wij u op de hoogte stellen van het volgende symposium, georganiseerd door Drs Philip van den Berg. Schrijver van het boek ‘Kring 71: De NSB in het Westland’.

Tijdens dit symposium op 6 april 2017 zal de ook de boek uitgifte plaatsvinden .
Hierbij wordt een nieuw boek overhandigd aan: De burgemeester van het Westland en
prof. dr. Peter Romijn.

lees hier meer informatie: symposium en boekpresentatie 6 april 2017


  • -

Helden en Schurken – lezingenserie in Verzetsmuseum Amsterdam

Lezingenserie in Verzetsmuseum Amsterdam, zie Verzetsmuseum.org  foto is verwijderd

do 26 feb 15.30 – 17.00 uur
Overleg met de vijand

Tijdens de Hongerwinter steunde de bezetter heimelijk de massale evacuatie van kinderen. In de eindfase van de oorlog werd over meer zaken met ‘de vijand’ overlegd. Liesbeth van der Horst
(directeur Verzetsmuseum Amsterdam) spreekt hierover met Prof. dr. Peter Romijn en Ingrid de Zwarte van het NIOD. De economische achtergronden van de Hongerwinter worden belicht door Prof. dr. Hein Klemann (Erasmus Universiteit Rotterdam).
Lees Verder


  • -

Conferentie “Oorlogskinderen van WWII in Europa” Münster, 22 & 23 februari 2013

Hierbij treft u de link naar een interessant stuk geschreven door Gonda Scheffel-Baars over de Conferentie “Oorlogskinderen van WWII in Europa” gehouden in Münster op 22 & 23 februari 2013.

Een kleine passage: De Duitse organisatoren mogen trots zijn op het feit dat sinds 2005 het begrip Kriegskind bekendheid heeft gekregen en geaccepteerd is. Hoewel in negatieve reacties gesteld werd dat een volk van daders niet over eigen slachtofferschap mag spreken, waren de positieve reacties in de meerderheid……………

Lees hier verder: Conferentie ‘Oorlogskinderen van WWII in Europe’, Munster 2013


  • -

Symposium ‘Het taboe voorbij ?’

Symposium over verleden en heden van nakomelingen van ‘foute’ ouders: Het taboe voorbij?

Kinderen van ‘foute’ ouders zijn sinds enkele jaren “ontdekt” als historisch onderzoeksobject. In verschillende boekpublicaties, researchprogramma’s en tentoonstellingen wordt aan deze groep aandacht besteed. Wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd? Wat ontbreekt nog?Over deze en andere vragen spreken en discussiëren onderzoekers en geïnteresseerden op zaterdag 24 april aanstaande in Maarn, tijdens een symposium dat wordt georganiseerd door de Stichting Werkgroep Herkenning onder de titel: ‘Het taboe voorbij?’
Lees Verder


  • -

Symposium Cogis over Daders, Slachtoffers en Omstanders in WOII

Op 22 april 2010 wordt er in Zwolle een symposium over dit onderwerp gehouden. Het wordt georganiseerd door Cogis en het historisch centrum Overijssel. Er zijn ’s ochtends inleidingen en ’s middags zijn er workshops.
Gekeken wordt naar: wie waren die daders, slachtoffers en omstanders? Wat bewoog hen? Wat deden zij? Wat lieten zij na? En, hoe verhielden ze zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tot elkaar en nadrukkelijk ook: hoe gingen ze na de oorlog met elkaar om?
Lees Verder


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch