Category Archives: nieuws

  • -

‘De pijn van de herinnering’ Profielwerkstuk 5 havo

Dit is het profielwerkstuk: ‘De pijn van de herinnering’. Dit werkstuk gaat over zowel de positieve als negatieve effecten, met name op psychisch gebied.
Het werkstuk is geschreven in het kader van het profielwerkstuk 5-havo aan De Nieuwe Veste te Coevorden.

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Daarom leek het ons juist interessant wat voor gevolgen het had op alle oorlogsgetroffenen. Negatieve gevolgen liggen erg voor de hand,
maar in ons werkstuk doen wij ook onderzoek van de positieve gevolgen op de oorlogsgetroffenen. Aan de hand van persoonlijke verhalen van getuigen van de oorlogsgetroffenen baseren wij hierop het antwoord op wat de positieve én negatieve gevolgen zijn. Elk verhaal brengt vrede, veiligheid of een daad medemenselijkheid en solidariteit tot leven. Erg indrukwekkende getuigenissen die een blijvende indruk achter laten.

©  2020  Gwen Beukeveld, Lotte Klaui, Sam Elders en Sarah Klaui

 

Lees hier het profielwerkstuk  (PDF)

 

 

Foto voorblad profielwerkstuk:
Beschrijving: NSB-ers en kaalgeschoren “moffenmeiden” worden opgebracht door leden van de B.S. (Binnenlandse Strijdkrachten)
Fotograaf Poll, Willem van de / Anefo, [onbekend]
Auteursrechthebbende:  Nationaal Archief, CCO

 

 


  • -

Oproep: Samen zoeken naar Günter F. R. Kneisler

OPROEP:

Samen zoeken naar Günter Fritz Robert Kneisler
SS Totenkopf RAD (Ober)Feldmeister

 

Welkom !

Op onderstaande website vindt u de resultaten van mijn zoektocht tot nu toe naar mijn biologische grootvader. Hij heeft aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een kortstondig contact gehad met mijn grootmoeder. Negen maanden later op 21 juni 1941 is mijn vader Günter Hans Schuling (John) ter wereld gebracht in de “Hochland” kliniek te Steinhöring. De eerste kliniek die is opgezet voor het Lebensborn programma onder leiding van Himmler.

Ik ben hierover geïnterviewd door Jacqueline Verkleij en dit is gepubliceerd in het blad GEN een uitgave van het CBG.
Ik gebruik deze ruimte om mijn verhalen, ontdekkingen, foto’s, gedachten en voortgang van mijn zoektocht met u te delen.

Kijk gerust rond en mogelijk kunt u door het lezen en het zien van de foto’s een deel van het mysterie rondom mijn grootvader oplossen. Neem contact met me op om me te laten weten wat u ervan vindt en mocht uw informatie hebben laat het me weten! Mijn dank is nu al groot.

 

Met vriendelijke groeten,
Michael Schuling

 

Voor informatie en contactgegevens zie mijn website / blog:
https://michaelschuling.wixsite.com/zoektochtnaargnterkn

 

 


  • -

Harry Vogels – Schaamte en trots in Wassenaar

Een bewogen familiegeschiedenis

Na het overlijden van zijn moeder in 2008 krijgt Harry Vogels de beschikking over dozen vol documenten uit het verleden. Hij komt erachter dat zijn ouders veel hebben meegemaakt en dat over veel van deze zaken nooit is gesproken.
Zijn grootvader is in de jaren 1920 lid van de gemeenteraad van Wassenaar en voorzitter van de plaatselijke rooms-katholieke vakbond. Hij krijgt in de jaren daarna nazistische sympathieën en neemt twee van zijn zonen mee in zijn gedachtengoed. Harry’s grootvader wordt lid van de NSB, zijn oom Jan gaat bij de SS en zijn oom Hans wordt lid van de Hitlerjugend. Oom Jan is drie jaar lang krijgsgevangene van de Russen, onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Zijn vader Ben kiest een andere weg en wordt het huis uitgezet.
Harry Vogels heeft veel onderzoek gedaan, in archieven van de gemeente Wassenaar, het Nationaal Archief in Den Haag en de katholieke kerk in Wassenaar. Ook heeft hij voor dit boek veel informatie gekregen van familieleden en ex-medewerkers van zijn vader.
In dit boek vertelt hij over gebeurtenissen die zich steeds als een duistere vlek op de achtergrond bevonden. Tevens geeft het een beeld van Wassenaar in een belangrijke periode in de geschiedenis. De jaren van crisis, verzuiling, oorlog en wederopbouw.
Het boek is voorzien van uniek historisch fotomateriaal. Een bijzonder boek waarvan het schrijven moed heeft gevergd en dat erkenning beoogt.

Laat dit boek een voorbeeld zijn voor de velen die nu nog worstelen met hun foute familieverhaal.

Cuny Holthuis-Buve
Voorzitter Stichting Werkgroep Herkenning
Lotgenotenorganisatie voor (klein)kinderen van ‘foute’ ouders

 

© 2021, Harry Vogels

Uitgeverij Elikser

https://www.elikser.nl/schaamte-en-trots-in-wassenaar.htm

Lees ook het online artikel in Wassenaarders.nl

 


  • -

Jeroen Saris – Brief aan mijn Vader

Ik dacht dat je het wel wist….

Vader,

Op een nacht in het najaar van 1973 in een café op het Leidseplein nam Pater van Kilsdonk plaats op de barkruk naast mij. Ik was net voorzitter van de Studenten Raad van de VU geworden, waarvoor u mij een extra jaar studietoelage betaalde. Regelmatig kwam ik in het nieuws als woordvoerder van bezettingen tegen de collegegeld verhoging. Van Kilsdonk vroeg hoe het me verging in het studentenleven, zoals hij dat als studentenpastor gewend was. Al gauw kwam het gesprek op u, vader, en uw oorlogsverleden. Ik heb het u nooit verteld, denk ik. Het ging ongeveer zo. “Pas toen ik 18 was en het artikel in Vrij Nederland las, hoorde ik voor eerst van zijn NSB-verleden, en al die tijd daarvoor had hij mij niets verteld. Eerst steunde ik hem nog wel, hij mocht toch wel een tweede kans hebben in zijn leven? Maar toen ik hem wat later vroeg waarom hij niets verteld had, was zijn antwoord ‘ik dacht dat je het wel wist’. Voor mij stortte toen alles in. Ik vond hem laf, en mezelf bedrogen”. Ja vader, zo voelde ik het. Ineens stond u mijlenver van me af en vond ik dat u mijn steun niet langer verdiende. “Vanaf dat moment wilde ik niets meer met hem te maken hebben” zei ik. Van Kilsdonk probeerde het nog met: dat ik toch zoveel aan u zou kunnen hebben en dat u zo’n erudiete man was met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, en dat u vast ook veel van mij zou houden. Ik was niet te vermurwen: “Het zou beter zijn geweest als er meteen na de oorlog strenger was opgetreden tegen de NSB’ers, zelfs nog liever een bijltjesdag”. Pater van Kilsdonk gruwde ervan en probeerde me nog tot rede te brengen met: “maar dan was jij er nu niet geweest” “Zeker” antwoordde ik, “dan was ik er niet geweest, maar daar had ik dan ook geen last van gehad”.

Hier de gehele brief online lezen of downloaden (PDF)

 

© 2021  J. Saris


  • -

Onno Lassooy – Getekend voor het leven

Het verzwegen oorlogsverleden van opa, Kriegsberichter bij de SS

Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldden zo’n 25.000 Nederlanders zich als vrijwilliger bij de Waffen-SS om aan het Oostfront tegen het communisme te vechten. Bij dit Legioen voegde zich een groep Nederlandse Kriegsberichter (oorlogsverslaggevers), die de ‘heldendaden’ in beeld moesten brengen voor het Nederlandse publiek. Willem Zwagers (1905-1975) was reclametekenaar en schilder. Hij was woonachtig in de Zaanstreek en werd in 1935 lid van de NSB. In 1942 trad hij toe tot de SS als Kriegsberichter – Gruppe Zeichnen.

Aan het Russische en het Nederlandse front maakte hij propagandatekeningen voor Nederlandse kranten en nationaalsocialistische tijdschriften. Als één van de twee Nederlandse SS-tekenaars is het verhaal van Zwagers uniek. Het geeft een interessante inkijk in wat een nationaalsocialistische vrijwilliger en zijn gezin hebben meegemaakt. De schrijver van het boek, Onno Lassooy, werd in 2013 geconfronteerd met het foute verleden van Zwagers – de opa van zijn vrouw.

 

Auteur:   Onno Lassooy    © 2020
Uitgever:  https://www.uitgeverijscribo.nl/

 

 


  • -

Vijand in een Vrij Land

Een korte documentaire over Duitsers die na de Tweede Wereldoorlog te maken hebben gehad met hevige discriminatie in Nederland. Een afstudeerproductie van Coen Grutters.

Naoorlogse discriminatie richting Duitsers

Ondanks het feit dat Nederland pas in 1951 officieel de staat van oorlog met Duitsland beëindigde, was er voor velen in Nederland reden tot vreugde toen in 1945 de geallieerden heel het land wisten te bevrijden. Een einde aan een lange periode van onderdrukking door de Duitse bezetter. Toch hield de moeilijke periode na 1945 niet voor iedereen op. Duitsers die destijds in Nederland woonden werden door de Nederlandse regering in ballingschap in London tot vijandelijk onderdaan verklaard. Dat tezamen met de haat die vele Nederlanders voor Duitsland en haar bevolking voelden zorgde voor een zware tijd.

Discriminatie vandaag de dag

Hoewel discriminatie richting Duitsers in Nederland de afgelopen jaren minder is geworden, kan helaas niet hetzelfde worden gezegd over discriminatie an sich. Of de discriminatie van nu te vergelijken is met de discriminatie die Anneliese Groeneveld en Lothar Pasch jaren geleden meemaakten is de vraag. “Nee, ik denk dat het vandaag de dag minder erg is”, meent Anneliese Groeneveld, die in haar jeugd hevig werd gepest om haar Duitse roots.

Kijk hier de online documentaire

© 2020  Coen Grutters
https://coengrutters.wixsite.com/vijandineenvrijland


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch