Category Archives: nieuws

  • -

Medewerking aan documentaire Omrop Fryslân

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor de volgende oproep van Gerard van der Veer van Omrop Fryslân:

Ik zou graag in contact willen komen met kinderen van ouders die voor of in de Tweede Wereldoorlog in Friesland lid van de NSB werden en daarover willen en kunnen vertellen.  Momenteel doe ik research voor een documentaire-programma voor FryslânDOK over keuzes die mensen maakten in de oorlog en welke gevolgen dat heeft gehad voor hen maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik realiseer me dat het een gevoelig onderwerp is, dat voor veel betrokkenen tot op de dag van vandaag een grote rol speelt in hun levens. Mocht u toch interesse hebben om met mij in contact te treden, dan kunt u een mailtje sturen naar info@gerardvanderveer.com. Ik reageer daar dan spoedig op.

FryslânDOK is het documentaire-programma van Omrop Fryslân, dat niet alleen uitzendt op de regionale zender maar ook op NPO2 op zondagmiddag om 13.10 uur. De opnames van het programma over WO2 zijn medio maart.

Met vriendelijk groet,

Gerard van der Veer
Documentairemaker FryslânDOK

Graag rechtstreeks contact opnemen met Gerard van der Veer.


  • -

Jubileumboek SWH – Ik zag de maan op een steeltje staan

40 jaar Stichting Werkgroep Herkenning 1981-2021

Auteur: Diverse
Drukkerij: Probook
Datum: 2021
Taal: Nederlands
Pagina’s: 147
ISBN: geen

Info: Te bestellen via secretariaat@werkgroepherkenning.nl met vermelding van naam en postadres. Kosten € 25,- (incl. verzendkosten).

Samenvatting
Sinds 1981 zet Stichting Werkgroep Herkenning zich in voor lotgenotencontact en hulpverlening voor kinderen en kleinkinderen van ‘foute’ ouders. In dit boek blikken we terug en kijken we vooruit. Wat heeft Herkenning in die vier decennia betekend voor haar donateurs? Heeft de Nederlandse samenleving de kinderen en kleinkinderen inmiddels geaccepteerd.

Kan anno 2021 openlijk gesproken worden over de ‘foute’ familiegeschiedenis? Hoe komt het, dat 75 jaar na de tweede wereldoorlog kinderen en kleinkinderen van collaborateurs nog kampen met trauma’s? Wat maakt, dat zij nog steeds het gevoel hebben er niet bij te horen? Waarom is er nog steeds behoefte aan informatie, hulpverlening en lotgenotencontact bij de nabestaanden van ‘foute’ Nederlanders? Is Herkenning nog wel nodig? Bij deze vragen staan we in dit boek stil. In beeld en tekst, met experts en ervaringsdeskundigen.


  • -

Meewerken aan podcast dat zich afspeelt in Amsterdam?

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor de volgende oproep van Pieter-Bas van Wiechen:

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité zoekt naar mensen die hun Amsterdamse ‘foute’ familie geschiedenis en de naweeën daarvan met ons zou willen delen. Voor ons verhalenprogramma op 5 mei en voor de podcast Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam

In deze podcast vertellen we persoonlijke verhalen over de oorlog in de hoofdstad en zijn bewoners, steeds gelinkt aan een of meer adressen in de stad. Die adressen kunnen (voormalige) woonhuizen zijn maar ook plekken van (voormalige) instituties. Het is dus van belang dat het verhaal zich (voor het grootste deel) afspeelt in Amsterdam.

Onze podcast heeft inmiddels meer dan dertig afleveringen en is op alle platforms te horen zoals op bij Spotify, bij Appel of via deze link. Ook worden de verhalen regelmatig in kaartvorm onder de aandacht gebracht. In totaal is de podcast inmiddels meer dan 60.000 keer beluisterd.

Hoop dat u mij verder kan helpen.

Pieter-Bas van Wiechen

Programma- en podcastmaker van het Amsterdams 4 en 5 mei comité

pieterbasvanwiechen@4en5meiamsterdam.nl

Bent u geïnteresseerd en zou u willen meewerken aan deze podcast die zich rondom Amsterdam speelt? Neem direct contact op met Pieter-Bas van Wiechen of stuur een mail naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl.


  • -

Wilt u meewerken aan tentoonstelling in B&D-museum?

Beste donateurs en lotgenoten,

Het Bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende oproep van Xia van Beuningen:

De geschiedenis over het (kille)handelen van het Nationaal Beheers Instituut (NBI) na de bezetting t.o.v. een deel van de Nederlandse bevolking heeft pas sinds enkele jaren aandacht gekregen. Denk hierbij aan het werk van de heer Bert Hinnen alsook het werk van Dr. Marieke Oprel Afrekenen met de vijand waarin zij beiden één NBI-categorie onder de loep nemen: ‘Vijandelijk Onderdanen’. Hier stopt het echter niet: Marieke Oprel is, samen met Dr. Sonja Dusarduijn, bezig met vervolgonderzoek naar vermogensonteigening na WO II waar eind 2023 of 2024 een tentoonstelling over komt in het Belasting & Douane Museum. 

Naast die ene categorie ‘Vijandelijk Onderdanen’ wil de tentoonstelling ook de overige twee NBI-categorieën een plek geven: ‘afwezigen’ (Joodse slachtoffers) en ‘collaborateurs’. Voor deze laatste categorie hoop ik dat de stichting Werkgroep Herkenning mij kan helpen. De tentoonstelling wil de familieverhalen van de onder beheer gestelde ‘collaborateurs’ tot leven brengen. Hierin ligt de focus absoluut niet op de handelingen die zij tijdens de bezetting hebben verricht, maar juist op het handelen van het NBI en de belastingdienst na de bezetting en wat voor een impact dat had op de onder beheer gestelde alsook hoe dit doorwerkte op de volgende generaties.

Als student-assistent bij Marieke Oprel ben ik voor deze tentoonstelling opzoek naar familieleden van personen die destijds met het NBI te maken hebben gehad. Kent u mensen in uw netwerk/in het netwerk van de stichting die wellicht bereid zijn om te helpen bij het tot leven brengen van hun familieverhaal? Denk hierbij aan:

  • voorwerpen in bruikleen geven (destijds ingenomen (alledaagse) spullen, dagboeken)
  • film/foto materiaal (personen, in beslag genomen spullen)
  • Concrete communicatie met belastingdienst/eventuele rechtszaken en eventueel verplicht ondertekende overeenkomst waarin werd afgezien van claims richting NBI
  • Bovendien wil het museum graag werken met interviews op beeld, mochten ze daartoe bereid zijn. Anders is er ook altijd een mogelijkheid om enkel een interview met geluid te doen, mocht de respondent liever niet in beeld willen komen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met mij via: xia.vanbeuningen@ru.nl, hierbij is het uiteraard ook geen probleem mocht u anoniem op deze oproep willen reageren.

Met vriendelijke groet,

Xia van Beuningen

 


  • -

Hanneke Wijgh – Het kaïnsteken. Mijn eigen kleine oorlog.

 

Auteur: Hanneke Wijgh
Uitgever:  Mets & Schild
Taal: Nederlands
Pagina’s: 174
Datum: 9 oktober 2004
ISBN: 9789053304068

Onderwerp: Tweede Wereldoorlog, ‘fout’, Waffen-SS

Samenvatting

Hoe ‘fout’ was de familie van Hanneke Wijgh tijdens de Tweede Wereldoorlog? Waarom sloot haar vader zich aan bij de Waffen-ss, net als twee van zijn broers? Wat is de rol van heer bunkerbouwende grootvader? En waarom is haar oma ooit verstoten? Was zij een overspelige vrouw, zoals opa Wijgh beweerde? Of had hij zijn vrouw toch zelf bezwangerd?

Deze vragen vormden het begin van Hanneke Wijghs zoektocht naar de waarheid over haar vaders familie, voor zover die zoveel jaren na de oorlog nog te vinden was.


  • -

Hanna Visser – Het verleden voorbij

 

Auteur: Hanna Visser (Pseudoniem), Gonda Scheffel
Uitgever: Merweboek, Uitgeverij
Taal: Nederlands
Pagina’s: 239
Datum: 1989
ISBN: 9789071864070

Onderwerp: Tweede Wereldoorlog, NSB, autobiografisch

 

Samenvatting

Autobiografisch verslag van de dochter van een NSB-er over haar ambivalente gevoelens ten opzichte van haar vader in de vorm van brieven, gedichten en dagboekfragmenten.

Twee mensen praten over de oorlog, de Holocaust, de invloed hiervan op hun leven. De zoon van Joden die aan het Hitlerregime ontsnapten, de dochter van een man die dat misdadige systeem steunde….
Indringend egodocument: Brieven, gesprekken, gedichten, dagboekfragmenten


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch