Category Archives: nieuws

  • -

Monika Diederichs – Herinneringen van een ‘Moffenkind’

Monika Diederichs is historica en gespecialiseerd in Oral History.

Haar onderzoek naar Nederlandse meisjes en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgingen met Duitse soldaten: ‘Wie geschoren wordt moet stil zitten’, werd in 2006 gepubliceerd. Diederichs tweede boek: ‘Kinderen van Duitse militairen in Nederland’, dat ingaat op de volwassen nakomelingen van Duitse militairen, verscheen in 2012.

In ‘Herinneringen van een Moffenkind’, geeft Diederichs, die in Duitsland geboren werd en na de oorlog in Nederland opgroeide, betekenis aan haar zoektocht naar identificatie en aan de discriminatie waar zij mee te maken kreeg.

De verweving van haar persoonlijke verhaal en het bestaande fenomeen van afwijzing en uitsluiting van moeders en kinderen geboren uit een Duitse verbintenis gedurende de oorlogsjaren, maken dit boek tot een indringend en waardevol document.

Bron:   Uitgeverij Aspekt

Recensie:  Beautyandbooksmagazine

Recensie:  Veroniquesboekenhoekje


  • -

“Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen

“Wensen voor het 75ste bevrijdingsjaar 2020: “Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen in noordoost Syrië, “neem” de moeders mee als dat in het belang is van de kinderen, en berecht ze in Nederland.”

Hierbij publiceren wij met toestemming, de brief zoals gezonden door dhr. K.J.H.H. Sietsma naar de Minister President, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Justitie en Veiligheid.

Datum verzending: 4 januari 2020

Citaat:
“Mag ik zo vrij zijn te denken dat vele oma’s, opa’s, ouders en kinderen in Nederland wensen dat de Nederlandse IS-kinderen dit jaar nog in Nederland in vrijheid verder mogen opgroeien, waarbij voor hen het jaartal 2020 geoormerkt wordt als hun bevrijdingsjaar?”
“En mag ik u ten slotte vragen of u, als hoeders van de Nederlandse rechtsstaat, bereid bent om uw zienswijze te heroverwegen aan de hand van de hiervoor genoemde argumenten? Dat wil zeggen: de menswaardigheid van uw beleid t.a.v. de IS-kinderen te toetsen en tot het uiterste te gaan om de hiervoor geformuleerde wensen in 2020 op te volgen?”

“In een democratie telt elk mensenleven”

Dhr. Sietsma was onder meer Politie Officier en Commissaris van Gemeentepolitie te Amsterdam, 1966 -1988.

Volledige inhoud van de brief is hier te lezen

 

Wilt u reageren? Stuur dan uw e-mail naar: secretariaat@werkgroepherkenning.nl


  • -

Michael Taylor – Stille Tranen

De in Nederland geboren Wilhelmina groeide op in een tijd van conflict, en voor de meeste mensen komt er een keer een einde in zicht. Aan het einde van een oorlog gaan de mensen naar huis, of ook niet, en het leven wordt hervat, vanuit een nieuw startpunt. Families putten energie uit veerkracht en optimisme, om de stukken weer bijeen te vegen van wat een legpuzzel was van afschuwelijke gebeurtenissen. Dan kan het leven weer opgepakt worden.
Voor Wilhelmina ging het leven ook verder, maar er was geen einde aan de conflictsituatie. Ieder aspect van haar leven was overschaduwd – een onzichtbaar gevoel dat geheimhouding nodig en wenselijk was, een gevoel dat onverdiend en onwelkom was. De tijd is gekomen om dat gevoel los te laten.

Dit is een verhaal wat mij 80 jaar gekost heeft om het naar buiten te brengen. Het gaat over mijn kinderjaren gedurende de tweede wereldoorlog, maar vooral over de jaren daarna, die veel erger waren.
Mijn vader was een “foute ouder”, met het resultaat dat ik veracht en gemeden werd door bijna iedereen die mijn familie kende. Als kinderen waren wij de slachtoffers gedurende een hele lange tijd. Wij moesten het voor de hele wereld geheim houden. Het stuurde mijn plannen voor de toekomst in de war, en kwam mijn hele leven steeds weer tevoorschijn.
Zelfs vandaag de dag komt mijn boosheid over wat mij is aangedaan af en toe naar boven.
Wilhelmina Findhammer 2019

Geschreven door Michael Taylor,  Copyright 2019
Vertaald en bewerkt door Ted Findhammer 2019

All Rights Reserved
Smashwords Edition

Nederlandstalige versie als e-book in PDF:  download hier

Recensie door J. Diele:  lees hier

 

Oorspronkelijke Titel: Hidden Tears
https://www.smashwords.com/books/view/956554


  • -

Henk Tijssen – De dominee van de NSB

Boissevain en zijn gang van de Nederlandse Hervormde Kerk naar het Nationaal Socialisme

Eind jaren 20 van de vorige eeuw werd W. Th. Boissevain gezien als een talentvol coming man in de kerk. Jaren later werd hij door Rost van Tonningen ‘de meest intellectuele NSB-er’ genoemd, een partij-ideoloog.

Het leven van Boissevain is te beschouwen als een muziekstuk met de titel: Tussen avondrood en zonsondergang. Aan de ene kant het fin-de-siècle gevoel en aan de andere kant de ondergangsstemming van de beide wereldoorlogen. Zijn levensgang in deze periode is opmerkelijk: van talentvol, jonge theoloog naar ideoloog van de NSB. In deze laatste rol heeft Boissevain een belangrijk bijdrage geleverd aan het winnen van het protestants-christelijk volksdeel voor de NSB.

Wat waren de idealen van deze opmerkelijke man? Wat waren zijn drijfveren om lid te worden van de NSB? En hoe is hij met de keuzes die hij maakte, te plaatsen in zijn tijd?

Auteur: Henk Tijssen
Publicatiejaar: 2009
Uitgever: Omniboek, Kampen

Openbare Bibliotheek:  Catalogus pagina

Recensie:  online artikel  van Damsma, J.   © UvA


  • -

Henk Tijssen – NSB-predikant Ekering

Ds. mr. L.C.W. Ekering (1889-1964) en zijn keuze voor het nationaalsocialisme

Deze biografie beschrijft het bijzondere leven van L.C.W. Ekering (1889-1964). Hij was een bekende hervormde confessionele predikant in de eerste helft van de twintigste eeuw en een begaafd spreker. Niet terugdeinzend voor populistische uitspraken was hij in staat om het Nederlandse volk voor zijn ideeën te winnen.

Zijn landelijke bekendheid kwam mede door het leiderschap van de AVRO Morgenwijding. Drie keer veranderde hij van politieke voorkeur. Zijn weg ging van de CHU, via de HGS naar de NSB. Wat begon als antipapisme eindigde in antibolsjewisme en nationaalsocialisme. Uiteindelijk zat hij namens de NSB twee jaarlang in de Amsterdamse gemeenteraad. Tijdens de bezetting bleef Ekering nationaalsocialist. De oprichting van een nationaalsocialistisch Theologisch Front mislukte, want Mussert vond dat te ver gaan.

Na de oorlog veroordeelde het Amsterdams Tribunaal hem tot vier jaar internering. Eenzaam was het levenseinde van de eens zo gevierde NSB-predikant.

Auteur:  Henk Tijssen
Publicatiejaar:  2016
Uitgeverij:  Aspekt

Voor recensie lees het artikel via website  Historiek


  • -

Vertoning film ‘Moffenmeid’ in Amsterdam

Het filmfestival vindt op 14 december 2019 plaats in het kader van de VERS Awards, een jaarlijks platform voor ‘de makers van morgen.’

Diverse makers van korte films strijden om zowel de juryprijs als de publieksprijs. Niet alleen de prijzen zijn interessant, maar het is ook een unieke mogelijkheid om de beste korte films van talentvolle makers op het grote doek te zien.

Hét filmfestival voor de makers van morgen keert terug naar Vondel CS! Dit jaar zetten we vol in op de altijd veranderende filmwereld, staan we stil bij diversiteit en gelijkheid in films en besteden we aandacht aan belangrijke zaken als: hoe maak je je film groen en hoe krijg je geld om je filmplan te realiseren?

Voor de Award show van deze editie selecteerden we veertien films van uiteenlopende jonge makers waaronder de film ‘Moffenmeid’ van regisseur Raymon Hilkman.

 

BRON:  https://www.versfilmentv.nl/nieuws/vers-awards-2019

Tickets zijn te bestellen via:  https://www.eventbrite.nl


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch