Category Archives: Oproep

  • -

Meewerken aan podcast dat zich afspeelt in Amsterdam?

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor de volgende oproep van Pieter-Bas van Wiechen:

Het Amsterdams 4 en 5 mei comité zoekt naar mensen die hun Amsterdamse ‘foute’ familie geschiedenis en de naweeën daarvan met ons zou willen delen. Voor ons verhalenprogramma op 5 mei en voor de podcast Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam

In deze podcast vertellen we persoonlijke verhalen over de oorlog in de hoofdstad en zijn bewoners, steeds gelinkt aan een of meer adressen in de stad. Die adressen kunnen (voormalige) woonhuizen zijn maar ook plekken van (voormalige) instituties. Het is dus van belang dat het verhaal zich (voor het grootste deel) afspeelt in Amsterdam.

Onze podcast heeft inmiddels meer dan dertig afleveringen en is op alle platforms te horen zoals op bij Spotify, bij Appel of via deze link. Ook worden de verhalen regelmatig in kaartvorm onder de aandacht gebracht. In totaal is de podcast inmiddels meer dan 60.000 keer beluisterd.

Hoop dat u mij verder kan helpen.

Pieter-Bas van Wiechen

Programma- en podcastmaker van het Amsterdams 4 en 5 mei comité

pieterbasvanwiechen@4en5meiamsterdam.nl

Bent u geïnteresseerd en zou u willen meewerken aan deze podcast die zich rondom Amsterdam speelt? Neem direct contact op met Pieter-Bas van Wiechen of stuur een mail naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl.


  • -

Wilt u meewerken aan tentoonstelling in B&D-museum?

Beste donateurs en lotgenoten,

Het Bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende oproep van Xia van Beuningen:

De geschiedenis over het (kille)handelen van het Nationaal Beheers Instituut (NBI) na de bezetting t.o.v. een deel van de Nederlandse bevolking heeft pas sinds enkele jaren aandacht gekregen. Denk hierbij aan het werk van de heer Bert Hinnen alsook het werk van Dr. Marieke Oprel Afrekenen met de vijand waarin zij beiden één NBI-categorie onder de loep nemen: ‘Vijandelijk Onderdanen’. Hier stopt het echter niet: Marieke Oprel is, samen met Dr. Sonja Dusarduijn, bezig met vervolgonderzoek naar vermogensonteigening na WO II waar eind 2023 of 2024 een tentoonstelling over komt in het Belasting & Douane Museum. 

Naast die ene categorie ‘Vijandelijk Onderdanen’ wil de tentoonstelling ook de overige twee NBI-categorieën een plek geven: ‘afwezigen’ (Joodse slachtoffers) en ‘collaborateurs’. Voor deze laatste categorie hoop ik dat de stichting Werkgroep Herkenning mij kan helpen. De tentoonstelling wil de familieverhalen van de onder beheer gestelde ‘collaborateurs’ tot leven brengen. Hierin ligt de focus absoluut niet op de handelingen die zij tijdens de bezetting hebben verricht, maar juist op het handelen van het NBI en de belastingdienst na de bezetting en wat voor een impact dat had op de onder beheer gestelde alsook hoe dit doorwerkte op de volgende generaties.

Als student-assistent bij Marieke Oprel ben ik voor deze tentoonstelling opzoek naar familieleden van personen die destijds met het NBI te maken hebben gehad. Kent u mensen in uw netwerk/in het netwerk van de stichting die wellicht bereid zijn om te helpen bij het tot leven brengen van hun familieverhaal? Denk hierbij aan:

  • voorwerpen in bruikleen geven (destijds ingenomen (alledaagse) spullen, dagboeken)
  • film/foto materiaal (personen, in beslag genomen spullen)
  • Concrete communicatie met belastingdienst/eventuele rechtszaken en eventueel verplicht ondertekende overeenkomst waarin werd afgezien van claims richting NBI
  • Bovendien wil het museum graag werken met interviews op beeld, mochten ze daartoe bereid zijn. Anders is er ook altijd een mogelijkheid om enkel een interview met geluid te doen, mocht de respondent liever niet in beeld willen komen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met mij via: xia.vanbeuningen@ru.nl, hierbij is het uiteraard ook geen probleem mocht u anoniem op deze oproep willen reageren.

Met vriendelijke groet,

Xia van Beuningen

 


  • -

Gezocht (klein)kind van met een link naar Rijswijk (ZH)

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor onderstaande oproep van René Marquard van www.InRijswijk.com:

Wij willen voor ons medium www.InRijswijk.com een integer verhaal vertellen over kinderen (en kleinkinderen) van ‘foute ouders’. Met ‘foute ouders’ bedoelen wij ouders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog min of meer vijandig hebben gedragen ten opzichte van Nederlanders.

Voor velen was bijvoorbeeld het lidmaatschap van de NSB (een op de Duitse bezetter gerichte politieke beweging) een absolute misdaad. Welke last hebben hun kinderen hierdoor moeten dragen. En durfden de kinderen van foute ouders hierover te praten met hún kinderen; gesprekken dus over hun foute opa of oma…

Het is belangrijk deze verhalen naar buiten te brengen en te laten zien wat de thuissituatie van kinderen van foute ouders hen heeft gedaan. Wij zijn op zoek naar inwoners uit Rijswijk (ZH) of die in Rijswijk hebben gewoond.

Tijdens gesprekken maken we een wandeling in het Rijswijkse bos, langs het monument ‘De Vrede van Rijswijk’ en filmen dit op integere wijze.

Het is onze bedoeling om dit onderwerp bespreekbaar te maken en de film o.a. te vertonen in de bibliotheek.

Reacties naar www.InRijswijk.

rene.marquard@hotmail.com

Tel. 06-39588773

René Marquard

Wie wil er aan dit project meewerken? Evt. interesse kan kenbaar gemaakt worden rechtstreeks bij René Marquard of via het secretariaat@werkgroepherkenning.nl.

Namens het Bestuur van SWH


  • -

Heeft u info over de Boerhaave kliniek?

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor bijgaande oproep van Ben Breider:

Beste mijnheer/mevrouw,

Naar aanleiding van een uitgelopen onderzoek heb ik wat vragen betreft de procedures van de Boerhaave kliniek gedurende de oorlogsjaren. Wellicht heeft u informatie uit gelijksoortige verhalen die een antwoord op mijn vragen kunnen geven.

Was het gebruikelijk dat de kinderen die hier geboren werden, afgestaan/afgenomen werden? Ik onderzoek namelijk een situatie waar de vader, een Duitse soldaat naar het front zou zijn gestuurd als strafmaatregel. Zou dit een aanleiding geweest kunnen zijn waarop het kind van de Nederlandse moeder, zou zijn afgenomen en bij pleegouders zou zijn ondergebracht?

Of was het onderbrengen bij pleegouders van deze kinderen van een Duitse vader de gebruikelijke procedure? Uit mijn informatie blijkt dat het kind niet is meegenomen uit de kliniek en bij pleegouders is ondergebracht. Dit is echter bijna een jaar later gebeurd na de geboorte. Daarnaast is er echter wel een vergoeding betaald aan de moeder voor onder andere babykleding. Ook is het kind ingeschreven op het adres van de moeder.

Volgens het verhaal zou er een rechtszitting tijdens de oorlogsjaren zijn geweest betreft de voogdij, de moeder was echter door een ongelukkige omstandigheid niet bij deze zitting aanwezig. Is het u misschien bekend of dit soort rechtszittingen ook gebruikelijk zijn?

Op het moment heb ik geen toegang tot een eventuele voogdijkaart vandaar deze vragen

Hopelijk heeft u een antwoord op mijn vragen

alvast bedankt voor uw antwoord

Vriendelijke groet,

Ben Breider

Een eventuele reactie hierop kunt sturen naar: secretariaat@werkgroepherkenning.nl. Dan zorgen wij dat u in contact komt met de heer Breider.

Alvast dank.

Namens het Bestuur SWH


  • -

In gesprek met nabestaande WO2 uit Utrecht

Beste donateurs en lotgenoten,

Twee medewerkers van Het Utrechts Archief, Myrthe en Kathleen, hopen via deze weg in contact te komen met een nabestaande die in gesprek zou willen gaan over zijn of haar familieverleden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Utrecht (stad).

Hierbij hun oproep:

We willen graag luisteren naar uw herinneringen, gedachten en gevoelens over dat oorlogsverleden en bevragen hoe de generatie van nu daartegen aankijkt. Dit zouden wij willen verwerken in onze tiendelige podcast-serie die als onderwerp Utrecht in de Tweede Wereldoorlog heeft. We behandelen meerdere thema’s, zoals capitulatie, inkwartiering, NSB, tewerkstelling, Jodenvervolging, bevrijding, zuivering en volksherstel, en willen dit van meerdere kanten belichten.

Wij willen een genuanceerd verhaal overbrengen. Dat lukt naar ons idee alleen door met mensen sámen te vertellen, in plaats van alleen óver mensen te vertellen. Daarom plaatsen wij in deze groep een oproep, zoals eerder ook onderzoekers René Kok en Juliette Nederlof hebben gedaan.

Mogelijk heeft Het Utrechts Archief ook historische bronnen over uw familieverleden die we zouden kunnen bespreken. Maar dit is geheel aan u.

Zou u met ons in gesprek willen gaan of eerst meer willen horen, dan horen wij dat graag.

U kunt (geheel vrijblijvend) contact met ons opnemen via: m.niekerk@hetutrechtsarchief.nl of k.verdult@hetutrechtsarchief.nl / 06 81 19 17 65.

Over ons: Myrthe van Niekerk is content- en programmamaker bij Het Utrechts Archief. Kathleen Verdult is projectmedewerker Digitalisering- en Ontsluiting Tweede Wereldoorlogsbronnen.

Met vriendelijke groeten,

Myrthe van Niekerk en Kathleen Verdult


  • -

Info gezocht Luneburger Heide en kinderreisje Duitsland

Oproep van Julia Hagoort:

Voor mijn moeder, Topy Oldenbroek, die nu 87 jaar is wil ik graag het volgende vragen in een oproep:

1) Wie is er als kind met zijn ouder(s) gevlucht naar de Luneburger Heide?

2) Wie is er als kind met een zogenaamd kinderreisje met de trein naar Duitsland geweest en weet hier nog het een en ander over te vertellen? Topy ging in`1941 en 1943 naar Waltershausen.

Zij heeft het bovenstaande allebei meegemaakt en zou nog steeds graag verhalen willen uitwisselen met lotgenoten. Reacties mag u sturen naar mijn mailadres: juliahagoort@ziggo.nl, dan zorg ik dat ze bij haar terecht komen. Graag telefoonnummer meesturen, want uitwisselen over de telefoon is waarschijnlijk prettiger.

Alvast dank voor uw moeite.


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch