Category Archives: oproep

 • -

Info collaboratie in Sneek 1940-1945?

Beste lezer,

Wij hebben een oproep gekregen van een lotgenoot:

Wie kan informatie geven over de omstandigheden rond collaboratie in Sneek in de periode 1940-1945. Mijn grootvader was Buurtboerenleider in Wymbritseradeel en lid van het bestuur van de Nederlandse Landstand afdeling Friesland.

Heeft u hierover informatie of tips? Dan kunnen wij dit overbrengen.

Reacties kunt u sturen naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl 

Alvast dank.


 • -

Interview Zeeuwse nabestaanden over CABR 1-1-2025

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor de volgende oproep van Cornelleke Blok:

Op 1 januari 2025 wordt het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging openbaar. De PZC (regionale Zeeuwse krant en website) is op zoek naar Zeeuwse nabestaanden van mensen die werden verdacht van samenwerking met de Duitsers. We willen deze Zeeuwen interviewen voor een verhaal in de krant en op de website. Het interview zou onder meer gaan over wat de openbaarmaking van dit archief voor hen betekent, en wat zij ervan vinden dat iedereen deze informatie straks op kan vragen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met verslaggever Cornelleke Blok, via e-mailadres c.blok@pzc.nl.

Alvast dank voor uw medewerking.


 • -

Info gevraagd over mensen in West-Zeeuws-Vlaanderen WO2

Geachte leden van de werkgroep Herkenning,

Vraag:

Ik ben voor een boek wat ik aan het schrijven ben op zoek naar informatie over de omstandigheden van mensen in West-Zeeuws-Vlaanderen na de oorlog die tijdens de oorlog Duitsgezind waren geweest of daarvan waren beschuldigd. Mocht iemand daar meer over weten wellicht door ervaringen van ouders of grootouders, die dat zelf in West-Zeeuws-Vlaanderen hebben meegemaakt dan ben ik daarin zeer geïnteresseerd. Misschien zijn er ook wel dagboeken of andere documenten bewaard gebleven die informatie bevatten over de situatie daar van deze groep na de oorlog.

Voor mij is het prima, als iemand daar de voorkeur aan geeft, dat ik mogelijke informatie, anoniem via het bestuur van de werkgroep ontvang.


Toelichting vraag en aanvullende informatie:

Ik ben bezig met een biografie van Sjef van Dongen. Sjef van Dongen werd in 1928 een bekende Nederlander/Poolheld door zijn deelname aan een extreem zware reddingsexpeditie naar een neergestorte Italiaanse zeppelin boven Spitsbergen. In de jaren ’30 werd hij winkelier in de plaats Oostburg in West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar raakte hij tijdens de oorlog betrokken bij het verzet en verrichtte humanitaire taken. Na de oorlog werd hij een van de voortrekkers van de wederopbouw van West-Zeeuws-Vlaanderen. Die streek was bij de zware gevechten bij de slag om de Schelde vrijwel geheel verwoest. En dan vooral door de geallieerde bombardementen. Later speelde van Dongen nog een rol bij de Watersnoodramp in 1953. Hij werd Tweede kamerlid en lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland.

Om een beter beeld te krijgen van de situatie tijdens de oorlog in Oostburg heb ik ook dossiers van ‘foute’ Oostburgers in het Nationaal Archief geraadpleegd. Zo wilde ik een goed beeld krijgen wat de situatie in West-Zeeuws-Vlaanderen was in relatie tot de hoofdpersoon van mijn biografie. Ik weet ook een aantal dingen van de situatie van het kamp in Sluis en het vrouwenkamp in Groede.

Bij mijn onderzoek van dossiers in het Nationaal Archief zijn me een aantal dingen op gevallen:

 • mijn hoofdpersoon die toen al burgemeester van Aardenburg was, schreef een positieve verklaring voor één van de ‘foute’ Nederlanders die kon worden gebruikt bij het proces van deze persoon;
 • een andere prominent van het verzet in Oostburg nam in de jaren na het strafproces op voor een veroordeelde ‘fout’ persoon. Hij schreef naar instanties positief over hem en bekommerde zich over het gezin van deze persoon;
 • een andere veroordeelde kon na enige tijd zijn rol in de samenleving in Oostburg weer op nemen. Hij werd voorzitter van de VVV en was betrokken bij ontvangsten op het gemeentehuis;
 • een prominent lid van de Kultuurkamer kreeg in Oostburg als leraar op de HBS weer een tweede kans;
 • een vriend van mij speelde als kind altijd op een boerderij van een veroordeelde NSB’er. Dat werd op geen enkele manier belemmerd;
 • een andere veroordeelde werd later in het nabij gelegen Aardenburg lid van de gemeenteraad.

Uit dit soort gegevens zou kunnen blijken dat er in West-Zeeuws-Vlaanderen en vooral in Oostburg sprake was van een zeer aanzienlijke mate van vergevingsgezindheid. Men werd na het uitzitten van de straf of zelfs nog tijdens de straf weer opgenomen in de samenleving. Het schrijnende isolement en het nagewezen worden om de achtergrond van ouders of grootouders zou in deze gemeenschap veel minder hebben kunnen spelen. Maar of ik deze conclusie zomaar mag trekken weet ik niet. Dus geschreven bronnen en verhalen van kinderen en kleinkinderen kunnen heel anders zijn of dat beeld nuanceren. En omdat ik het beeld van de situatie zo waarheidsgetrouw wil vertellen in mijn boek is dat voor mijn onderzoek belangrijk.

Alvast hartelijke dank voor het lezen van mijn omroep!

Met vriendelijke groet,

Michiel Somers
Gerbrandysingel 61
6836 KS Arnhem
06 – 44832872

Informatie liever via het secretariaat laten lopen, stuur dan naar: secretariaat@werkgroepherkenning.nl


 • -

Info Scholtenhuis in Groningen?

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor de volgende oproep van Marijke Meems:

Hallo, ik zou graag een oproep plaatsen.

Eerder zocht ik deelnemers voor de podcast “Fout Bloed” en was ik op zoek naar mensen waarvan de ouders ‘fout’ waren in WOII.

Nu zoek ik specifieker. Ik heb namelijk ontdekt dat mijn oma in het Scholtenhuis in Groningen heeft gewerkt. Echter komt zij nergens op lijsten of in de archieven naar boven. Nu zou ik graag in contact komen met mensen die weten dat hun voorouder(s) in het Scholtenhuis hebben gewerkt. Welke afdeling en welk werk dan ook.

Het zou heel fijn zijn om daar met iemand over te spreken.

U kunt mij bereiken via het email-adres: marijkemeems@gmail.com

Hartelijke groet, Marijke Meems


 • -

Info gezocht over interneringskamp Ampsen bij Lochem

Graag kom ik in contact met nazaten van mensen die in interneringskamp Ampsen bij Lochem hebben gezeten tussen 1946 en 1948. Ik hoop op deze manier meer te weten te komen over het dagelijks leven in dit kamp: wat deden de geïnterneerden, welke verhalen deelden ze met elkaar, hoe behandelden de bewakers hen? Alle informatie is welkom! Bij voorbaat dank!

U kunt mij mailen via: Jikkezijlstra@hotmail.com


 • -

Vacature: Relatiebeheer

Het team binnen Stichting Werkgroep Herkenning is op zoek naar een vrijwilliger die actief beheer doet op onze externe relaties op o.a. LinkedIn. U zorgt voor uitbreiding van ons netwerk en zorgt ervoor dat er regelmatig berichten onder de aandacht worden gebracht met betrekking tot kinderen en kleinkinderen van ‘foute’ Nederlanders als gevolg van WO2.

Verantwoordelijkheden

U gaat op LinkedIn of via Internet actief op zoek naar nieuwe relaties en legt ‘persoonlijk’ contact eventueel rechtstreeks via e-mail. Verder zorgt u ervoor dat de doelstellingen van onze Stichting onder de aandacht worden gebracht bij deze relaties en verwachten wij dat er regelmatig berichten op LinkedIn worden gepubliceerd. U krijgt de regie over dit proces en zorgt dat er berichten worden aangeleverd, die recht doen aan de doelstellingen van de Stichting.

Kwalificaties

Enthousiast

Goede schriftelijke communicatievaardigheden

Affiniteit met het onderwerp (klein)kinderen van ‘foute’ Nederlanders

Lotgenoot

Reacties

Uw reactie kunt u sturen aan secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Of via LinkedIn: Vacature Relatiebeheer

Dank voor uw aandacht.


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch