Category Archives: oproep

  • -

Oproep: Profielwerkstuk Invloed WO2

Wie kan deze middelbare school studenten helpen met een schoolopdracht?

“Beste,

Wij zijn Merrit Los en Babet Verschuur. 16 en 17 jaar oud en wij zitten in vwo5 op het Vechtstede College in Weesp. Wij willen voor ons profielwerkstuk een onderzoek doen over de invloed van de tweede wereldoorlog op kinderen die in die tijd hebben geleefd. Wij zijn hiervoor op zoek naar overlevenden van de oorlog, die destijds tussen de 6 & 18 jaar oud waren. Wij vroegen ons af of jullie misschien contacten hebben die er voor open zouden staan om geïnterviewd te worden.

Wij hopen snel van jullie te horen en zien jullie reactie graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Merrit Los en Babet Verschuur”
Zijn er mensen die hier aan mee willen werken? Laat een bericht achter via secretariaat@werkgroepherkenning.nl, en dan brengen wij u in contact.
Dank voor uw aandacht.

  • -

Oproep: Zoektocht naar Duitse vader

Graag uw aandacht voor de volgende oproep van Gerard en Helma Stok:

“De vraag betreft mijn man die in Rotterdam is geboren maar een Duitse geboorteakte heeft.

Mijn man heeft wel zijn dienstplicht bij de Marine voor 1966 vervuld. Wij zijn in Berlijn geweest om het origineel in te zien, want het zou in de Friedrichstrasse zijn opgeslagen, maar daar werd net als bij het Wass niet aan meegewerkt, maar wij bleven volhouden en schrijven, toen was er een ambtenaar die wel vond dat wij een kopie van het origineel moesten krijgen waar opstond wie hem had aangegeven. De ambtenaar die bij ons thuis kwam vertelde dat er 400 aktes bij vertrek van de militairen naar Berlijn waren gestuurd.

Ik probeer het overal om een antwoord te vinden, via My Heritage ben ik ook aan het zoeken via DNA en ik doe al sinds 1980 onze stambomen uitzoeken.

Mijn man is Gerard Stok, geboren 24 september 1943 te Rotterdam, zijn vader zou of op de Oostzeedijk in Rotterdam of in Ridderkerk gelegerd zijn. Wij denken dat zijn vader bij de Luchtmacht gelegerd was in de omgeving Ridderkerk/Rijsoord/Bolnes. Niemand van de familie heeft ooit gezegd wie zijn vader was, dus blijven wij zoeken.”

Heeft u tips of kunt u de heer en mevrouw Stok op weg te helpen of weet u hoe het met Marine dossiers werkt of Luchtmacht dossiers (vermoeden)? Laat het ons weten, dan zorgen wij dat u in contact met de familie Stok komt.


  • -

Heeft u info over Bataljon Zeeland?

Graag aandacht voor het volgende:

“Wie heeft informatie over transport 16-8-1945 uit Lubeck, Duitsland, van ex SS’ers, NSB’ers en Hitlerjugend ed. per trein naar kamp Vught? Het transport werd bewaakt en begeleid door Bataljon Zeeland. Informatie kunt u mailen naar paulbeek_1956@yahoo.com.”

Kunt u de heer van Beek van informatie voorzien, neem dan direct contact op met hem of als u dat prettiger vindt stuur een mail naar secretariaat@werkgroepherkenning.nl, zodat wij uw reactie kunnen doorsturen.

Bedankt voor uw medewerking.


  • -

Distributeur voor documentaires gezocht…

Beste donateurs,

Zie onderstaande oproep die we hebben binnen gekregen van Mona Schier. Kunt u  haar helpen?

Dear Werkgroep Herkenning-Team,I am very happy to e-meet you!My name is Mona Schier and I am a passionate filmmaker and photographer from Germany, studying in the Netherlands.With my new documentary “Only the Forgotten is New” I found an interesting way to tell an extremely personal and unique story from a son of a Nazi in the second world war, very creatively.Since you are known for exploring and helping destinies from the Second World War, this is surly very interesting for you!

For the documentary I am looking for a cooperator and/or distributer in order to bring this amazing project to life and make people understand the actual consequences for the whole victims life!

If I made you curious about this project, I would be more than happy to introduce you to the complete concept!

To get the last percent for being fully convinced, check out my Sizzle Reel and check out the PDF: Only The Forgotten Is New.

I am looking forward to hearing from you!Mona Schier


  • -

Steunt u het project ‘Doodzwijgen’?

Een korte samenvatting
Mijn overgrootvader was een NSB’er. Zijn gegevens, samen met die van 300.000 andere ‘foute’ Nederlanders, liggen achter slot en grendel in het Nationaal Archief. Op 1 januari 2025 komen al deze gegevens na 80 jaar vrij. De Tweede Wereldoorlog lijkt ver in het verleden. Samen met mijn moeder ga ik op onderzoek uit en kom erachter dat littekens echter nog diep in onze samenleving zitten. Hoe moeten we omgaan met de openbaring van het CABR als de 2e, 3e en zelfs 4e generatie hier nog onder lijden?

Makers
Mijn naam is Lisa Hukker en met deze film hoop ik af te studeren voor mijn opleiding Audiovisuele Media aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Dit doe ik samen met Thom Loohuis, die de verantwoordelijkheid voor het beeld op zich neemt: “Deze documentaire vertelt een belangrijk verhaal, vanuit een perspectief die alle generaties aangaat. Los van de informatie gaat beeld ook een belangrijke rol spelen in de film. We gaan composities ontwerpen in plaats van alleen met archief materiaal werken, wat voor mij dus een leuke uitdaging is.”

Lees verder op de Crowdfund-pagina van dit project.


  • -

Uw mening gevraagd over het project Collaborateurs online

Geachte websitebezoeker,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 

Wij zijn ervan op de hoogte gesteld dat Netwerk Oorlogsbronnen, welke landelijk zorgt voor het erfgoed van WOII, voortgang wil gaan maken met de digitalisering van ‘Beladen (=fout) erfgoed’.

Daarvoor is een project Collaborateurs online in gang gezet.

 

Doel van dit project is om gezamenlijk een kader te ontwikkelen voor het online beschikbaar stellen van persoonsgegevens van collaborateurs. Hierdoor zou er zowel recht worden gedaan aan de behoefte van het publiek kennis te nemen van de oorlogsgeschiedenis van familieleden of plaatsgenoten, maar ook rekening worden gehouden met de ethische en morele bezwaren van nabestaanden van collaborateurs en slachtoffers
De primaire doelgroep van de digitalisering zijn de vele oorlogserfgoed instellingen die ‘beladen erfgoed’ bewaren – foto’s, dagboeken, documenten, persoonsgegevens, kranten, tijdschriften, boeken. Het is belangrijk deze discussie uitgerekend nu op gang te brengen omdat de komende jaren steeds meer ‘beladen erfgoed’ collecties openbaar toegankelijk worden (zoals de dossiers bij het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in 2025).
De voortschrijdende digitalisering maakt dat deze bronnen – mits in digitaal formaat beschikbaar en nader toegankelijk gemaakt – binnen het bereik van één muisklik volledig doorzoekbaar zijn en automatisch aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De vraag is echter – ook als de Archiefwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) geen beperkingen meer opleggen, wat overigens nog de vraag is – is het wenselijk dat iedereen toegang heeft tot de persoonlijke documenten van en over collaborateurs?

Symposium 12 oktober 2021:  Beladen archieven online, juridisch en ethisch bezien
Netwerk Oorlogsbronnen onderzoekt in het project Collaborateurs online op welke wijze persoonsgegevens van collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog online beschikbaar kunnen worden gesteld. Op grond van de privacywetgeving dient hiervoor een zorgvuldig afweging van belangen plaats te vinden. Enerzijds is er het belang van de samenleving om kennis te kunnen nemen van het hele verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Anderzijds dient er rekening te worden gehouden met mogelijke nadelige gevolgen voor nabestaanden van collaborateurs en slachtoffers.
Dit openbare symposium is de start van de discussie over wat mogelijk en wenselijk is.

Helaas is het vanwege coronamaatregelen alleen voor genodigden mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij het symposium.

Symposium te volgen via livestream
Iedere belangstellende is van harte uitgenodigd om op dinsdag 12 oktober van 13.00 tot 17.00 uur via een livestream het symposium te volgen. De organisatie verzoekt u om zich te registreren als volger van de livestream via de gegevens op deze webpagina van Oorlogsbronnen

 

Het bestuur van Stichting Werkgroep Herkenning is bij dit symposium uitgenodigd en vindt het belangrijk dat daarbij de stem van de kinderen, kleinkinderen en andere betrokkenen hierover wordt gehoord.

Onze vragen aan u zijn dan ook:
—Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkeling dat erfgoed van foute Nederlanders (zoals brieven / dagboeken en dossiers) digitaal doorzoekbaar wordt?

—Welke voordelen ziet u?

—Welke nadelen vreest u?

 

Graag ontvangen wij uw mening
Mocht u willen reageren op deze oproep dan vragen wij u uiterlijk 10 oktober 2021 een mail te zenden naar:  secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Uw reactie zullen wij vanzelfsprekend in vertrouwelijkheid behandelen.

 

Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet,
bestuur Stichting Werkgroep Herkenning

 

Netwerk Oorlogsbronnen wordt gefaciliteerd door het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS, Vfonds en VSB-fonds.

Voor uitgebreide informatie zie onderstaande webpagina’s van Netwerk Oorlogsbronnen:

Symposium 12 oktober 2021 – Beladen archieven online

project Collaborateurs online


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch