Bulletin

BULLETIN

Een van de voornaamste communicatiemiddelen van Stichting Herkenning is het Bulletin.

Het Bulletin wordt eens per kwartaal verspreid onder de donateurs. Vanwege de kosten gebeurt dit zoveel mogelijk digitaal per e-mail, maar op verzoek kan dit u per post worden toegestuurd.

Het Bulletin bevat:

  • Een overzicht van de activiteiten van Stichting Herkenning en van andere verwant organisaties.
  • Actuele discussies rondom de collaboratiegeschiedenis en de omgang daarmee door de naoorlogse samenleving.
  • Verhalen van donateurs van de werkgroep.
  • Een brieven- en oproepenrubriek gecombineerd met relevante informatie, waaronder recensies van boeken, films enzovoort.

Zie ook ons Internationaal Bulletin.

 

 


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch