ANBI-status

De Stichting Werkgroep Herkenning is een officiële ANBI  (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Openbare ANBI-gegevens:
RSIN: 803506776
Gijsbrecht Bokellaan 1
2273 GT Voorburg

zie ook website Belastingdienst

Missie
Stichting Werkgroep Herkenning is een kenniscentrum en hulporgaan voor alle personen die tijdens of na de Tweede Wereldoorlog in contact hebben gestaan met, dan wel opgevoed zijn door één of meerdere ouder(s) of ander familieleden, die nauw betrokken zijn geweest met collaboratie of dienst hebben genomen in welke Duitse krijgsdiensten dan ook, of zelfs kind van een Duitse militair zijn. Daarnaast worden wij als kenniscentrum steeds meer geraadpleegd door media, scholieren en studenten.

Statutaire doelstelling
– het bevorderen van hulpverlening aan de nakomelingen van ‘foute ouders’
– het geven van bekendheid aan de problematiek die hier mogelijk het gevolg van is
– het bevorderen van de emancipatie van nakomelingen van ‘foute ouders’
– het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van deze groep

Stichting Herkenning is niet verbonden aan enige politieke partij, levensbeschouwelijke stroming of kerkelijk genootschap.

Stichting Herkenning distantieert zich nadrukkelijk van iedere vorm van en sympathie voor (neo-)fascisme en (neo-)nazisme.

De stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van het ‘Nationaal Comité 4 en 5 mei’ als tegemoetkoming in de onkosten voor de jaarlijks gehouden donateursdag en haar nieuwsbulletin.

Beloningsbeleid
De Stichting Werkgroep Herkenning heeft geen werknemers in loondienst. Bestuursleden en ondersteunende medewerkers zijn allen onbezoldigde vrijwilligers. Uitsluitend gemaakte onkosten worden vergoed.

Doelstelling ANBI-status:
Het werven van fondsen voor het inrichten en in stand houden van het Stichting Werkgroep Herkenning als kenniscentrum en hulporgaan voor Kinderen van ‘Foute’ Ouders.

Nadere informatie over onze organisatie en activiteiten vindt u op onze website of neem contact op met ons secretariaat via e-mail:  secretariaat@werkgroepherkenning.nl


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch