Donateurs

WORD DONATEUR:

Steun Stichting Werkgroep Herkenning door donateur te worden!
U zult begrijpen dat alle activiteiten die Stichting Werkgroep Herkenning onderneemt niet zonder kosten zijn. We ontvangen geen subsidie meer en daarom hebben we uw hulp hard nodig.
Als u ons wilt steunen, kunt u zich opgeven als donateur.
Voor het donateurschap hanteren wij een minimumdonatie vanaf € 20,00 per jaar, maar mocht dit voor u een probleem zijn dan is ieder andere bijdrage bijzonder welkom. Het donateurschap loopt gelijk met het kalenderjaar. Geeft u zich halverwege het jaar op, dan worden u de reeds verschenen Bulletins van het lopende jaar toegezonden. Bij een aanmelding in het 4e kwartaal geldt de donatie naar wens voor het lopende of komende jaar. Ook kan de bijdrage van een donateur als aftrekpost voor de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

U ontvangt als donateur:
• Viermaal per jaar ons digitaal kwartaalblad “Het Bulletin” met daarin zeer interessante en uiteenlopende artikelen en informatie. Mocht u het Bulletin liever analoog (per post) willen ontvangen, dan vermeldt u dit bij uw inschrijving. Voor het versturen van het analoge Bulletin rekenen wij een bijdrage in de verzendkosten van € 15,=  per jaar.  Uw totale bijdrage is dan € 35,= per jaar. (donatie + verzending)

• Regelmatig informatie per email die u op de hoogte houdt van alle mogelijke media activiteiten waaronder; nieuwe theatervoorstellingen, nieuwste boeken en nieuws op radio en tv

• Uitnodiging voor het bijwonen van onze jaarlijkse Donateursdag.

• De mogelijkheid om deel te nemen aan gespreksgroepen die door ons worden georganiseerd en begeleid

• U kunt contact opnemen met de hulptelefoon.

Word nu donateur van Stichting Werkgroep Herkenning Klik hier

Extra bijdrage
Stichting Werkgroep Herkenning is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen schenkings- en successierechten hoeft te betalen voor schenkingen en nalatenschappen. Donateurs van een ANBI Stichting mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Door deze mogelijkheid schenken veel donateurs een extra donatie per jaar of betalen donateurs jaarlijks een hoger bedrag dan het aangegeven minimum bedrag.
De stichting is met elke donatie natuurlijk erg blij mee en het vergroot onze dienstverlening aanzienlijk.

Bankinformatie voor het overmaken van uw donaties en/of giften:
BANK: ING
T.G.V.: Stichting Werkgroep Herkenning
IBAN: NL24 INGB 0005 2857 97
PLAATS: ZWOLLE
Onder vermelding van “eenmalige donatie”.

Anoniem Donateur:
Wilt u liever anoniem doneren dan kan dat ook, klik hier. Vink in het formulier links onderin in rood aangeven: “anoniem doneren via IDEAL” aan. Zo kunt u volledig beveiligd uw betaling doen.

 


Leave a Reply

ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch