De ouders mochten fout zijn geweest, ze bleven en waren uiteindelijk toch de ouders, in vele gevallen zelfs heel lieve ouders. Deze tegenstelling creëerde bij tal van kinderen een groot innerlijk conflict en leidde ertoe dat ze thuis weliswaar met de ouders ruzie maakten maar diezelfde ouders buiten de eigen kring juist verdedigden. Een onoplosbaar en onontkoombaar dilemma.

De geschiedenisboeken zijn geschreven door de overwinnaars
‘De neiging mijn vader te verdedigen is heel groot. De geschiedenisboeken zijn duidelijk geschreven door de overwinnaars. Degene die wint, heeft het recht, de waarheid en het gelijk aan zijn kant. Er is veel niet verteld, de archieven zijn nog lang niet allemaal geopend…..
Als zeventienjarige werd ik razend als mijn geschiedenisleraar de les uit ‘klaagde’ over het bombardement op Rotterdam. Uit mijn oorlogsdagboek wist ik dat Rotterdam tevoren gewaarschuwd was. Oei, wat was die leraar verontwaardigd toen ik dat zei. Het werd een rel op school, want waar had ik de lef en deze informatie vandaan!’
(Bron: Mieke de Bree, Het vreselijke zwijgen, p. 40)


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch