Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden

Organisatie
Op 1 december 1999 is het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden opgericht en ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn ooggetuigen aangesloten die vanuit verschillende achtergronden op scholen in heel Nederland een persoonlijk oorlogsverhaal vertellen. Zo leveren zij een zinvolle bijdrage aan de wijze waarop de geschiedenis van zowel de Tweede Wereldoorlog als recente conflicten en vredesmissies wordt overgedragen aan de jongere generaties.

Medewerkers van het Steunpunt Gastsprekers dragen zorg voor afhandeling van de aanvragen en wonen zelf ook regelmatig gastlessen bij. Zo houden ze contact met het onderwijsveld en kunnen onze gastsprekers, waar nodig, begeleiden. Het Steunpunt Gastsprekers organiseert ook cursussen en bijeenkomsten voor gastsprekers en brengt op verzoek media in contact met hen.

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn de meeste organisaties van vervolgingsslachtoffers en verzetsdeelnemers vertegenwoordigd. Het Steunpunt Gastsprekers werkt samen met oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland.

Doelstelling
Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden wil het bezoek van ooggetuigen van de oorlog aan scholen stimuleren. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn gastsprekers aangesloten die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over recente conflicten en vredesmissies. Deze ooggetuigen vertellen hun persoonlijk verhaal voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Andere organisaties en instellingen die in contact willen komen met een gastspreker kunnen het Steunpunt Gastsprekers natuurlijk ook benaderen.

Het Steunpunt Gastsprekers is intermediair tussen onderwijs en gastsprekers, met als doel beide partijen het organisatorische werk uit handen te nemen en zorg te dragen voor pedagogisch en didactisch verantwoorde gastlessen. Tevens probeert het Steunpunt Gastsprekers de kosten van een bezoek tot een minimum te beperken. Het Steunpunt Gastsprekers brengt daarnaast ondersteunend materiaal uit, geeft voorlichting en adviezen en organiseert cursussen.

Gastles
Waarom nu gastsprekers voor de klas? Kort maar krachtig: door het vertellen van het persoonlijk verhaal kinderen te laten inzien wat een oorlog in een mensenleven teweeg kan brengen. Uit recent onderzoek (2011) van de Nationale Jeugdraad blijkt dat jongeren bijzonder geraakt worden door de persoonlijke verhalen van overlevenden.

Een gastspreker geeft een gezicht aan de geschiedenisles en brengt het verleden op een unieke manier tot leven. Als ervaringsdeskundige biedt een gastspreker een blik op het verleden waar geen enkel schoolboek tegen op kan. Daarnaast krijgen leerlingen de kans vragen te stellen aan iemand die ‘er bij is geweest’. Een bijzondere ervaring, die leerlingen nog lang zal bijblijven.
Voor organisaties en instellingen buiten het onderwijs is het ook mogelijk om een gastles of lezing bij het Steunpunt Gastsprekers aan te vragen. Denkt u bijvoorbeeld aan een overdenking op de 4 mei-herdenking of een lezing voor een vereniging of kerkgenootschap.

Kinderen van politiek foute ouders
Na de bevrijding in 1945 begon de jacht op de leden van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) in Nederland. Gezinnen werden uit hun huis gehaald en mannen en vrouwen werden in interneringskampen gevangen gezet. Jaren na de oorlog voelen de kinderen nog altijd de zware last die op hen drukt. Zij worden kinderen van politiek foute ouders’ genoemd.

Dwangarbeid
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden grote groepen burgers uit de bezette gebieden in Duitsland gedwongen tot dwangarbeid. Via de Arbeidseinsatz werden zij ingezet om de productie op peil te houden. Ze werkten vaak onder zware omstandigheden.

Contact
Voor uw vragen of opmerkingen kunt u contact met het: Steunpunt Gastsprekers opnemen.

Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden
(p/a Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen
T (0593) 59 26 00
F (0593) 59 25 46
Email: steunpunt@kampwesterbork.nl
Website: www.steunpuntgastsprekers.nl


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch