10/10/11 Oproep voor kinderen van het kamp Amersfoort

  • -

10/10/11 Oproep voor kinderen van het kamp Amersfoort

De projectleider ‘Kinderen van Toen’ van het kamp Amersfoort wil graag in contact komen met Kinderen van Duitse militairen die als kind in Amersfoort of omgeving hebben gewoond.
Het project wil een educatief programma maken dat invoelbaar maakt:
1) wat het betekent kind te zijn in een oorlogssituatie;
2) wat het betekent in de nabijheid van een gevangenenkamp te wonen
en geconfronteerd te worden met gevangenentransporten;
3) wat de keuzes van ouders betekenden voor het leven toen (en eventueel ook later)

Het uiteindelijk resultaat zal zijn:
– drie op specifieke doelgroepen toegesneden educatieve programma’s
– een website
– een documentaire t.b.v. het bezoekerscentrum Nationaal Monument Kamp Amersfoort
– een verzameling uitgewerkte interviews in boekvorm

Toelichting
Uitgangspunt voor het gehele plan zijn de verhalen van de kinderen van
toen, de Oral History. Zij weten immers als geen ander wat het is om ten
tijde van oorlog op te groeien.[break]
Zij hebben de spanning, de onzekerheid én de
consequenties van de keuzes van hun ouders (passief ondergaan, verzet,
heulen met de vijand, een relatie met een Duitse man of vrouw, actief
meewerken met de bezetter dan wel in Duitse dienst) aan den lijve
ondervonden. De directe link met Kamp Amersfoort wordt gelegd door die
kinderen van toen aan het woord te laten, die in meer of mindere mate
wisten c.q. kennis kónden hebben van het voormalig gevangenenkamp (of later
ontdekten dat hun Duitse vader op een of andere wijze iets te maken heeft
gehad met Kamp Amersfoort). Op deze wijze kan de vraag beantwoord worden
welke rol het voormalige Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort (PDA) in
hun leven gespeeld heeft. Door vervolgens de verhalen uit het verleden te
vertalen naar het heden wordt het mogelijk niet alleen het historisch besef
te vergroten. Wat was die oorlog nu eigenlijk? Maar ook om begrip te
kweken voor de keuzes die mensen maken om in een oorlogssituatie te
overleven. Wat wist je en wat deed je met die kennis? Keuzes, die
moeiteloos in een breder kader geplaatst kunnen worden en daardoor ook
vandaag de dag actueel zijn.

Het is in dit project absoluut niet de bedoeling om wélke keuze dan ook uit
het verleden in een kwaad daglicht te stellen of een oordeel te vellen.
Integendeel! Ons streven is juist om leven en overleven in een
oorlogssituatie van alle kanten te belichten en de jongeren van nu te
prikkelen daarover na te denken.

Yolande C.M. Gastelaars, projectleider
Regentesselaan 1, 3762 DS Soest
T: 035 6424070
M: 06 18086793


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch