Enquête over tweede en derde generatie

  • -

Enquête over tweede en derde generatie

Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik u willen uitnodigen deel te nemen aan een vragenlijst over de tweede en derde generatie WOII-getroffenen. Met deze vragenlijst willen we in kaart brengen welke activiteiten voor de tweede en derde generatie worden georganiseerd door organisaties van en/of voor WOII-getroffenen. Ook willen we inzicht krijgen in de wensen van de bestuursleden, bezoekers en leden van deze organisaties met betrekking tot activiteiten voor de tweede en derde generatie.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om te bekijken hoe de instandhouding, aanpassing of uitbreiding van het aanbod het beste ondersteund kan worden. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u het WO2 programma van Arq en het Nationaal Comité 4 en 5 mei met het ondersteunen van een kwalitatief goed aanbod voor de tweede en derde generatie. Door deel te nemen aan dit onderzoek verzekert u zich ervan dat u uw wensen naar voren kunt brengen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. Door op de volgende LINK te klikken wordt de vragenlijst in een nieuw scherm geopend. Deelname aan het onderzoek is volledig anoniem. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Mocht u de voorkeur geven aan een papieren vragenlijst dan kunt u dit doorgeven aan Onno Sinke via o.sinke@arq.org Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via dit e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Onno Sinke


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch