Category Archives: nieuws

  • -

Wilt u meewerken aan tentoonstelling in B&D-museum?

Beste donateurs en lotgenoten,

Het Bestuur vraagt uw aandacht voor de volgende oproep van Xia van Beuningen:

De geschiedenis over het (kille)handelen van het Nationaal Beheers Instituut (NBI) na de bezetting t.o.v. een deel van de Nederlandse bevolking heeft pas sinds enkele jaren aandacht gekregen. Denk hierbij aan het werk van de heer Bert Hinnen alsook het werk van Dr. Marieke Oprel Afrekenen met de vijand waarin zij beiden één NBI-categorie onder de loep nemen: ‘Vijandelijk Onderdanen’. Hier stopt het echter niet: Marieke Oprel is, samen met Dr. Sonja Dusarduijn, bezig met vervolgonderzoek naar vermogensonteigening na WO II waar eind 2023 of 2024 een tentoonstelling over komt in het Belasting & Douane Museum. 

Naast die ene categorie ‘Vijandelijk Onderdanen’ wil de tentoonstelling ook de overige twee NBI-categorieën een plek geven: ‘afwezigen’ (Joodse slachtoffers) en ‘collaborateurs’. Voor deze laatste categorie hoop ik dat de stichting Werkgroep Herkenning mij kan helpen. De tentoonstelling wil de familieverhalen van de onder beheer gestelde ‘collaborateurs’ tot leven brengen. Hierin ligt de focus absoluut niet op de handelingen die zij tijdens de bezetting hebben verricht, maar juist op het handelen van het NBI en de belastingdienst na de bezetting en wat voor een impact dat had op de onder beheer gestelde alsook hoe dit doorwerkte op de volgende generaties.

Als student-assistent bij Marieke Oprel ben ik voor deze tentoonstelling opzoek naar familieleden van personen die destijds met het NBI te maken hebben gehad. Kent u mensen in uw netwerk/in het netwerk van de stichting die wellicht bereid zijn om te helpen bij het tot leven brengen van hun familieverhaal? Denk hierbij aan:

  • voorwerpen in bruikleen geven (destijds ingenomen (alledaagse) spullen, dagboeken)
  • film/foto materiaal (personen, in beslag genomen spullen)
  • Concrete communicatie met belastingdienst/eventuele rechtszaken en eventueel verplicht ondertekende overeenkomst waarin werd afgezien van claims richting NBI
  • Bovendien wil het museum graag werken met interviews op beeld, mochten ze daartoe bereid zijn. Anders is er ook altijd een mogelijkheid om enkel een interview met geluid te doen, mocht de respondent liever niet in beeld willen komen.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met mij via: xia.vanbeuningen@ru.nl, hierbij is het uiteraard ook geen probleem mocht u anoniem op deze oproep willen reageren.

Met vriendelijke groet,

Xia van Beuningen

 


  • -

Hanneke Wijgh – Het kaïnsteken. Mijn eigen kleine oorlog.

 

Auteur: Hanneke Wijgh
Uitgever:  Mets & Schild
Taal: Nederlands
Pagina’s: 174
Datum: 9 oktober 2004
ISBN: 9789053304068

Onderwerp: Tweede Wereldoorlog, ‘fout’, Waffen-SS

Samenvatting

Hoe ‘fout’ was de familie van Hanneke Wijgh tijdens de Tweede Wereldoorlog? Waarom sloot haar vader zich aan bij de Waffen-ss, net als twee van zijn broers? Wat is de rol van heer bunkerbouwende grootvader? En waarom is haar oma ooit verstoten? Was zij een overspelige vrouw, zoals opa Wijgh beweerde? Of had hij zijn vrouw toch zelf bezwangerd?

Deze vragen vormden het begin van Hanneke Wijghs zoektocht naar de waarheid over haar vaders familie, voor zover die zoveel jaren na de oorlog nog te vinden was.


  • -

Hanna Visser – Het verleden voorbij

 

Auteur: Hanna Visser (Pseudoniem), Gonda Scheffel
Uitgever: Merweboek, Uitgeverij
Taal: Nederlands
Pagina’s: 239
Datum: 1989
ISBN: 9789071864070

Onderwerp: Tweede Wereldoorlog, NSB, autobiografisch

 

Samenvatting

Autobiografisch verslag van de dochter van een NSB-er over haar ambivalente gevoelens ten opzichte van haar vader in de vorm van brieven, gedichten en dagboekfragmenten.

Twee mensen praten over de oorlog, de Holocaust, de invloed hiervan op hun leven. De zoon van Joden die aan het Hitlerregime ontsnapten, de dochter van een man die dat misdadige systeem steunde….
Indringend egodocument: Brieven, gesprekken, gedichten, dagboekfragmenten


  • -

Gezocht (klein)kind van met een link naar Rijswijk (ZH)

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor onderstaande oproep van René Marquard van www.InRijswijk.com:

Wij willen voor ons medium www.InRijswijk.com een integer verhaal vertellen over kinderen (en kleinkinderen) van ‘foute ouders’. Met ‘foute ouders’ bedoelen wij ouders die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog min of meer vijandig hebben gedragen ten opzichte van Nederlanders.

Voor velen was bijvoorbeeld het lidmaatschap van de NSB (een op de Duitse bezetter gerichte politieke beweging) een absolute misdaad. Welke last hebben hun kinderen hierdoor moeten dragen. En durfden de kinderen van foute ouders hierover te praten met hún kinderen; gesprekken dus over hun foute opa of oma…

Het is belangrijk deze verhalen naar buiten te brengen en te laten zien wat de thuissituatie van kinderen van foute ouders hen heeft gedaan. Wij zijn op zoek naar inwoners uit Rijswijk (ZH) of die in Rijswijk hebben gewoond.

Tijdens gesprekken maken we een wandeling in het Rijswijkse bos, langs het monument ‘De Vrede van Rijswijk’ en filmen dit op integere wijze.

Het is onze bedoeling om dit onderwerp bespreekbaar te maken en de film o.a. te vertonen in de bibliotheek.

Reacties naar www.InRijswijk.

rene.marquard@hotmail.com

Tel. 06-39588773

René Marquard

Wie wil er aan dit project meewerken? Evt. interesse kan kenbaar gemaakt worden rechtstreeks bij René Marquard of via het secretariaat@werkgroepherkenning.nl.

Namens het Bestuur van SWH


  • -

Persbericht Bestuur SWH

Rapport misstanden in de internering vrijgegeven na 75 jaar

In Trouw van dinsdag 3 januari en de Volkskrant van 4 januari verschenen artikelen over het per 1 januari vrijgegeven rapport van Baron van Tuyll van Serooskerken uit 1948. Hij had opdracht gekregen van de regering  om de omstandigheden te onderzoeken in de Interneringskampen waarin de van collaboratie verdachte personen in voorlopige hechtenis waren genomen. Daarnaast zijn ook vele processtukken vrijgeven over individuele klachten over de behandeling in de interneringskampen. 

In het rapport Van Tuyll is de regering gewezen op de zwakke juridische basis en de ernstige tekortkomingen in de omstandigheden en de wijze waarop de verdachten in de interneringskampen zijn opgevangen. 

De naar schatting 140.000 geïnterneerden waren tot dan toe slechts verdachten waarvan de aanklacht nog onderzocht moest worden. Voor deze internering ontbrak een wettelijke basis. Daarom heeft de Nederlandse regering in ballingschap gelegenheidswetgeving opgesteld die vrijheidsberoving mogelijk maakte. Deels was deze wetgeving gemotiveerd door de misstanden die optraden bij de bevrijding in omliggende landen waar op grote schaal werd wraak genomen op collaborateurs en vaak vele duizenden doden zijn gevallen.

Daarbij is lidmaatschap van de NSB na ’41 met terugwerkende kracht verklaard tot landverraad waardoor alle leden van deze partij konden worden bestempeld tot landverraders en uit de maatschappij verwijderd konden worden, ook zonder dat hen enig strafbaar feit ten laste kon worden gelegd. Dat betrof naar schatting 80.000 mensen. Daarnaast zijn nog eens 70.000 verdachten op andere gronden geïnterneerd, zoals leden van de Nederlandse of Duitse SS, Landwachten of verdachten van economische of andere steun aan de bezetter. Vaak op basis van beschuldigingen die niet meteen verifieerbaar waren.

De gelegenheidswetgeving behelsde daarnaast ook een verlaging van de leeftijd van de aansprakelijkheid van jongeren van 21 naar 16 jaar. Vaak zijn ook de echtgenoten en de kinderen van verdachten preventief in bewaring gesteld.

De omstandigheden in de interneringskampen waren buitengewoon primitief en bij de behandeling van de geïnterneerden ontbrak het veelal aan toezicht op de bewaking waaronder ook slachtoffers van de bezetter. 

Het nu, na 75 jaar, vrijgegeven rapport van Baron van Tuyll van Serooskerken over de misstanden is aanleiding geweest om de interneringskampen op te heffen en de berechting te versnellen. 

Het vrijgeven van dit rapport maakt het eindelijk mogelijk om diepgaand historisch en juridisch onderzoek te doen naar een periode die voor velen hun hele leven heeft beheerst en waarvan de rechtsstatelijkheid dubieus mag worden geacht.

Het bestuur van Stichting Werkgroep Herkenning hoopt dat met de vrijgave van dit rapport de belemmeringen worden weggenomen om deze ‘duistere’ periode in de Nederlandse rechtstaat vrijuit te kunnen onderzoeken en beoordelen. Voor de kinderen van ‘fout’ geachte ouders en gedetineerden, een veelvoud van deze 150.00 gedetineerden, zou een dergelijk onderzoek van enorme betekenis kunnen zijn, voor henzelf als nabestaanden, hun kinderen (de derde generatie) en voor ieders vertrouwen in ‘het recht’. 

Namens het bestuur van de Stichting Werkgroep Herkenning

Jeroen Saris, voorzitter


  • -

Heeft u info over de Boerhaave kliniek?

Beste donateurs en lotgenoten,

Graag aandacht voor bijgaande oproep van Ben Breider:

Beste mijnheer/mevrouw,

Naar aanleiding van een uitgelopen onderzoek heb ik wat vragen betreft de procedures van de Boerhaave kliniek gedurende de oorlogsjaren. Wellicht heeft u informatie uit gelijksoortige verhalen die een antwoord op mijn vragen kunnen geven.

Was het gebruikelijk dat de kinderen die hier geboren werden, afgestaan/afgenomen werden? Ik onderzoek namelijk een situatie waar de vader, een Duitse soldaat naar het front zou zijn gestuurd als strafmaatregel. Zou dit een aanleiding geweest kunnen zijn waarop het kind van de Nederlandse moeder, zou zijn afgenomen en bij pleegouders zou zijn ondergebracht?

Of was het onderbrengen bij pleegouders van deze kinderen van een Duitse vader de gebruikelijke procedure? Uit mijn informatie blijkt dat het kind niet is meegenomen uit de kliniek en bij pleegouders is ondergebracht. Dit is echter bijna een jaar later gebeurd na de geboorte. Daarnaast is er echter wel een vergoeding betaald aan de moeder voor onder andere babykleding. Ook is het kind ingeschreven op het adres van de moeder.

Volgens het verhaal zou er een rechtszitting tijdens de oorlogsjaren zijn geweest betreft de voogdij, de moeder was echter door een ongelukkige omstandigheid niet bij deze zitting aanwezig. Is het u misschien bekend of dit soort rechtszittingen ook gebruikelijk zijn?

Op het moment heb ik geen toegang tot een eventuele voogdijkaart vandaar deze vragen

Hopelijk heeft u een antwoord op mijn vragen

alvast bedankt voor uw antwoord

Vriendelijke groet,

Ben Breider

Een eventuele reactie hierop kunt sturen naar: secretariaat@werkgroepherkenning.nl. Dan zorgen wij dat u in contact komt met de heer Breider.

Alvast dank.

Namens het Bestuur SWH


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch