Verslag symposium “Het gezicht achter de NSB”

  • -

Verslag symposium “Het gezicht achter de NSB”

Symposium “Het gezicht achter de NSB”

 

Op 6 april jl. bezochten wij dit symposium, dat gehouden werd in ’s Gravenzande. Het symposium was georganiseerd door drs. Philip van den Berg, die als historicus jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de beweegredenen van Westlanders lid te worden van de NSB.

Het boek over zijn bevindingen kwam onder de titel “Kring 71: de NSB in het Westland” op dezelfde datum uit. Een recensie van dit boek zal in ons Bulletin opgenomen worden.

Op deze plaats willen wij volstaan met een weergave van onze indrukken van het gehouden symposium. Wij waren buitengewoon geïnteresseerd hoe in het Westland werd aangekeken tegen de rol van de NSB voor, tijdens en na de oorlog. Om met Carla te spreken: “Als kind van een NSB-er uit het Westland werd ik buiten de gemeenschap gesloten, vanwege de rol van mijn vader tijdens de oorlog. NSB-ers waren landverraders en die uitsluiting heeft een groot stempel gedrukt op mijn ouders en mij, als kind. Het onderwerp was jarenlang taboe”.

Wij waren dus benieuwd of dat taboe in het Westland was doorbroken. Het moet gezegd, wij hebben een buitengewoon goede dag gehad. We konden het verhaal over onze lotgevallen in onze jeugd en daarna, goed kwijt aan de Westlanders die het symposium bezochten. We ondervonden een coöperatieve houding bij onze zoektocht een scherper beeld te krijgen van wat er vooral in de periode direct na de oorlog met de ouders van Carla is gebeurd. Het hoeft geen betoog dat dit voornamelijk mensen waren die vanuit hun betrokkenheid in en bij de Stichting Regionaal Geschiedkundig onderzoek(SRGO) op zoek zijn naar “feiten” in plaats van “meningen”. Maar ook vanuit oprecht meeleven met de kinderen van “foute” ouders, die tot op heden de gevolgen ondervinden van de keuzes, die hun ouders hebben gemaakt. Dat motiveert hen om zoveel mogelijk informatie boven water te halen om een evenwichtiger beeld te scheppen van de keuzen, die mensen in de Tweede Wereldoorlog maakten. In hun zoektocht worden ook zij vandaag aan de dag nog geconfronteerd met het taboe dat rust op het oorlogsverleden van de als “foute burgers” gemerkte Westlanders.

In een viertal lezingen werd het thema van het symposium “Het gezicht achter de NSB” gepresenteerd.

Voor verslag zie:  Symposium Het gezicht achter de NSB      (tekst- en beeldmateriaal © 2017  C. van der Kruijt – Iwema)


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch