Donateursdag SWH, Amersfoort 20 november 2015

  • -

Donateursdag SWH, Amersfoort 20 november 2015

Donateursdag 2015
op vrijdag 20 november 2015
in Amersfoort

Beste donateur,

70 jaar na de oorlog willen wij de donateursdag op een bijzondere manier gaan invullen.
Zoals u waarschijnlijk weet, is historicus Chris van der Heijden van plan een boek te gaan schrijven over het gedachtegoed van onze ouders en waarom zij daarover zwegen.
Een van de problemen waar hij tegenaan loopt, is het verzamelen van materiaal.
Er is veel vernietigd door de 1e generatie zelf en ook door familie, die er niet meer aan herinnerd wilde worden. Gezien het aantal mensen waarvan een dossier ligt in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) – zo’n 350.000 – moeten er toch nog heel wat dagboeken,brieven, aantekeningen, foto’s met onderschriften enz. zijn.

Als Herkenning willen we via onze donateurs proberen een basis te leggen voor een archief met dit materiaal.
Daarom willen we graag met u praten over de volgende zaken:
• wat vindt u van het bewaren van dit materiaal?
• wat heeft u zelf nog aan materiaal van uw ouders en of andere familieleden?
• onder welke condities zou dit gebruikt kunnen worden? Bijv. alleen anoniem
• hoe en waar zou dit materiaal volgens u moeten worden opgeslagen?
• Naast documenten op papier hebben onze ouders/familieleden ongetwijfeld ook wel eens met u of anderen gesproken over hun ideeën of zijn die tot uiting gekomen in uw opvoeding. Ook deze herinneringen zijn van belang en kunnen worden geïnventariseerd.
• Velen van u hebben in het CABR de dossiers van hun vader/ familieleden gelezen.
In de processen-verbaal staan vaak uitspraken van de beklaagden over hun gedachtegoed en hoe dat hun leven heeft beïnvloed. Ook dat is relevant materiaal.

Op de donateursdag heeft u de mogelijkheid om hierover mee te denken, maar ook om met anderen er over te spreken. De behoefte aan uitwisseling van ervaringen die velen van u hebben aangegeven in de enquête van juli jl. zal de hele dag door centraal staan.

Het precieze programma wordt nog samengesteld en is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

U kunt u opgeven door voor 15 oktober € 20,- te storten op
rekeningnummer NL24 INGB 0005 2857 97
ten name van Stichting Stichting Herkenning onder vermelding ‘donateursdag SWH Amersfoort 2015’

U krijgt daarna van ons een bevestiging, routebeschrijving en het complete programma toegestuurd.

Wij verheugen ons op uw komst!

Hartelijke groeten,

Het bestuur


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch