Laatste nieuws

  • -

Nederlanders in de Goelag – Spoedig naar Huis, 27 november 2007

Foto: Spaarnestad

Foto: Spaarnestad

Nederlanders in de Goelag – Andere Tijden, donderdag 29 november, 21.25 uur, Nederland 2.

Nederlandse jongens die in de oorlog voor Duitsland moesten werken en na die oorlog in Russische handen vielen. Ze leken van de aardbodem verdwenen. Voor het eerst vertellen ze hun verhaal. Over de eindeloze jaren in de Goelag.

Een uitgebreid artikel hierover vindt u op de site van NPO-geschiedenis.

Deze documentaire met originele beelden en originele interviews met overlevenden was voorheen te zien op: Nederlanders in de Goelag – Spoedig naar Huis, VPRO-NPS, 29 november 2007

Mocht u na het zien van deze documentaire vragen of reacties hebben, contact ons of plaats uw reactie op het forum.


  • -

Gerard Groeneveld – Zo zong de NSB

BOEK COVER ZO ZONG DE NSBAuteur: Gerard Groeneveld
Uitgever: Vantilt uitgevers
Taal: Nederlands
Pagina’s: 224
Datum: 2007
ISBN13 9789077503669

Bespreking
Overal waar de Duitse soldaten marcheerden, klonken ook hun liederen, die uit volle borst gezongen werden. Dat gebeurde ook in de beide wereldoorlogen. Een overbekend lied uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld is altijd nog “Lili Marleen”. Dat lied werd zelfs ook mateloos populair onder niet-Duitse soldaten. Maar ook liederen als het “Engellandlied” en niet te vergeten het “Horst Wessellied” genoten grote bekendheid ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Maar het waren niet alleen de soldaten, die een eigen liedcultuur hadden. Ook de NSB ontwikkelde eigen strijdliederen, evenals de Jeugdstorm en de Nederlandse SS. Deze liedcultuur is na 1945 nagenoeg helemaal verdwenen. Slechts overlevenden van de oorlog zullen zich nog enkele liederen herinneren.
Lees Verder


  • -

Zonneke Matthée – Voor Volk en Vaderland

Matthée - Voor Volk en VaderlandAuteur: Zonneke Matthée – Voor Volk en Vaderland
Taal: Nederlands
Afmetingen 35x216x135 mm
Uitgever: Balans
Datum: Mei 2007
Druk Eerste
Pagina’s: 320
ISBN10 9050188176
ISBN13 9789050188173

Vijfenzeventig jaar geleden richtte Anton Mussert de NSB op. Dat vrouwen lid werden is bekend, maar waaróm zij voor de NSB kozen is nauwelijks onderzocht. Na de bevrijding werden veel ‘kameraadskes’, zoals de vrouwelijke NSB-leden werden genoemd, gearresteerd en in kampen opgesloten, beschuldigd van landverraad.

Zonneke Matthée onderzoekt met behulp van niet eerder onderzochte bronnen de redenen voor het NSB-lidmaatschap van vrouwen die, naar Duits voorbeeld, binnen de NSB een eigen organisatie oprichtten: de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie. Zij laat zien waarom vrouwen zich aangetrokken voelden tot de NSB en tot het nationaal-socialisme in het bijzonder, op welke manier zij zich inzetten in naam van ‘Volk en Vaderland’ en wat hen dreef om actief te blijven, aanvankelijk via de parlementaire weg en sinds mei 1940 aan de kant van de Duitse bezetter.
Lees Verder


  • -

Henk Eeftink – De Bijzondere Rechtspleging 1944 – 1952

BOEK COVER DE BIJZONDERE RECHTSPLEGING
Auteur Henk Eefting
Uitgever ASPEKT B.V.
Taal Nederlands
Pagina’s 451
Datum April 2007
ISBN13 9789059115286

Samenvatting
Door het ‘foute’ oorlogsverleden van zijn vader, die lid was van de NSB en de hulplandwacht, raakte Henk Eefting gefascineerd door de Bijzondere Rechtspleging. Die moest, om een bijltjesdag te voorkomen, ‘snel, streng en rechtvaardig’ afrekenen met de politieke delinquenten en collaborateurs. Deze schaduw-justitie, bedacht door de regering in ballingschap in Londen, bleek in de praktijk justitieel, organisatorisch, logistiek en moreel
niet haalbaar. Door gote onenigheid russen koningin Wilhelmina en haar kabinet, strijd om de macht tussen het Militair Gezag, het Verzet en de Binnenlandse Strijdkrachten ontaardde het in een schaamteloze vertoning die leidde tot één van de zwartste bladzijden uit onze Vaderlandse Geschiedenis. Wilhelmina en Bernhard speelden daarbij een rol die niet altijd in overeenstemming was met de Grondwet.
Lees Verder


  • -

Nog altijd in de ban van goed en fout

DE VOLKSKRANT, FORUM, 20 APRIL 2007
Hans Blom

Anders dan het wetenschappelijk onderzoek naar oorlog en bezetting, blijft de publieke opinie ‘in de ban van goed en fout’. Hans Blom acht dit onvermijdelijk zolang deze fase van het verleden de schragende nationale herinnering vormt. ‘Het gaat om de kernwaarden van onze samenleving:vrijheid, mensenrechten, democratie.’

In 1983 stelde ik, in mijn oratie In de ban van goed en fout?, aan de orde of, nu het indrukwekkende geschiedwerk van Lou de Jong de volt ooiing naderde, het onderzoek naar de bezettingstijd behalve meer van hetzelfde ook andersoortige inzichten zou kunnen opleveren. De slotsom van mijn betoog was dat er inderdaad nieuwe benaderingen mogelijk waren.
Lees Verder


  • -

Alie Noorlag – Een leven lang gezwegen – Getuigenissen voormalige NSB’ers en familie

EEN LEVEN LANG GEZWEGEN-COVER BOEKAuteur: Alie Noorlag
Taal: Nederlands
Uitgever: Profiel
ISBN: 9789052943947
Verschenen: maart 2007
Pagina’s: 222

Omschrijving: op 24 maart 2007 overleed Florentine Rost van Tonningen, geb. Heubel, de weduwe van het NSB-kopstuk Meinoud Rost van Tonningen, op 92-jarige leeftijd. Florentine Rost van Tonningen, bijgenaamd de Zwarte Weduwe, stond bekend om haar volharding in haar geloof in het nationaal-socialisme en haar ontkenning van de Holocaust. Ze werd aanbeden door neonazi’s, maar vanwege haar politieke en raciale standpunten werd ze gehaat door veel anderen. Met haar ontkenning van de Holocaust kwetste ze veel slachtoffers en nabestaanden van deze tragische geschiedenis. Als symbool van de NSB en de collaboratie in Nederland tijdens de oorlog is Florentine na de oorlog echter nooit representatief geweest. Natuurlijk waren er ook andere oud-NSB’ers die hardnekkig bleven geloven in de ideeën van Hitler, maar er waren er ook die na de oorlog spijt hadden van hun partijlidmaatschap en directe of indirecte collaboratie met de Duitsers.
Lees Verder


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch