Oproep deelname educatief project Groenlo

  • -

Oproep deelname educatief project Groenlo

(1/11/2013) Namens Stichting Stolperstenen Groenlo wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen,

De Stichting is, naast het leggen van de stenen, begonnen met een educatief project voor de hoogste twee klassen basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Ons plan is een en ander vorm te geven aan de hand van de verhalen van zes Groenlose kinderen die echt bestaan hebben.

Doel van het project is allereerst informatie verschaffen over hoe het is om in een oorlogstijd te leven als kind in een bezet land en meer specifiek in Groenlo.

Daarnaast willen wij uiteraard ook laten zien dat aan elk verhaal meerdere kanten zitten. Dat onbegrip en onwetendheid voor heel veel leed kan zorgen, met name aan degenen die zelf niets fout hebben gedaan; in deze de kinderen. Maar ook dat tolerantie en begrip , misschien zelfs vergeving pas kan beginnen als je alle kanten van een verhaal hoort.

Tot slot willen we de kinderen laten ervaren dat het moeilijk is om te weten wat goed is als je er midden in zit en dat vooroordelen en discriminatie ook in deze tijd voor komen.

Om aan alle kinderen die toen in Groenlo leefden recht te doen willen we
ook heel graag een (echt – ooit – bestaand) kind van NSB-ers in ons project. Om de voor de hand liggende redenen is dit complex. Zoals in elke kleine gemeenschap kennen we de nazaten van groenlose NSB-ers. Hen willen we niet belasten met hun naam in ons project. Ook omdat het project in hun eigen klassen zal worden gedaan.

Ik ben dus op zoek naar mensen die in de periode 40-45 in Groenlo woonden, NSB-ouders/familie hadden, daarna zijn weggetrokken en nu ook geen familie meer hebben die nog in ons stadje wonen (tenzij dat geen bezwaar voor hen en de familie is).

Als u aan deze oproep gehoor wil geven neemt u dan contact met ons op voor meer informatie. klik hier en neem contact op

Bij voorbaat hartelijk dank,
Anne Nales
Stichting Stolperstenen Groenlo


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch