Oproep voor meewerking project “Gezichten van Vrijheid” – Pim Huijsmans

  • -

Oproep voor meewerking project “Gezichten van Vrijheid” – Pim Huijsmans

Wij ontvingen het volgende verzoek.

Ik, Pim Huijsmans, studeer Fotografische Vormgeving aan de Fotovakschool in Amsterdam.

Ik ben altijd al door de geschiedenis en beweegredenen van mensen geïntrigeerd. Toen ik besefte dat we in 2015, het jaar van mijn afstuderen, 70 jaar vrij zijn besloot ik hier mijn onderwerp van te maken en een concept te ontwikkelen. De huidige werktitel is Gezichten van Vrijheid met de initiële gedachte om alleen mensen te fotograferen die een neutrale houding hadden of aan ‘de goede kant’ stonden. Toen bedacht ik me dat mijn project veel interessanter zou worden als ik ook (kinderen van) bijvoorbeeld NSB-ers hierbij zou betrekken. Deze kinderen kunnen er niets aan doen dat hun ouders (soms gedwongen) de keuzes hebben gemaakt die zij hebben gemaakt, maar dragen vaak wel het juk van deze keuzes.

Het is mijn bedoeling de verhalen van deze mensen te noteren en hen fotografisch te portretteren. Voorwaarde is wel dat zij zelf ook de oorlog mee hebben gemaakt. I.v.m. de mobiliteit van veel van deze mensen kom ik bij voorkeur bij hen thuis. Het gesprek, de anekdote of het interview neem ik op op een bandrecorder en dus niet op film, om de stemmen te bewaren. Daarnaast is het voor mij een goede leidraad om het verhaal correct te noteren.

Het streven is om de verhalen, foto’s en interviews op 1 website te verzamelen en (delen van) de verhalen en de foto’s te bundelen in een boek. Deze worden in eerste instantie alleen gebruikt voor mijn afstuderen, maar zouden eventueel later ook gepubliceerd kunnen worden. Uiteraard gebeurt dit niet zonder toestemming van de geïnterviewden. Hierom tekenen zij vooraf een model release formulier waarin staat dat zij geen bezwaar hebben tegen mogelijke reproductie.

Mocht u hieraan mee willen werken, stuurt u dan een e-mail aan pim_huijsmans@hotmail.com


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch