Schenken aan goede doelen: meer dan alleen een goed gevoel

  • -

Schenken aan goede doelen: meer dan alleen een goed gevoel

SCHENKING GELD

Schenken aan goede doelen: meer dan alleen een goed gevoel

Veel mensen schenken geld aan goede doelen. Uit onderzoek blijkt dat de totale inkomsten van de deelnemende goede doelen in 2014 met 2,2% zijn gestegen. Een groot deel daarvan gaat naar hulp aan individuen en groepen. Behalve een goed gevoel, levert een jaarlijkse of periodieke gift ook een aantal andere voordelen op.

Belastingvoordeel
Een periodieke schenking is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de schenker minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks (ongeveer) hetzelfde bedrag overmaakt aan dezelfde organisatie. Daarnaast dient het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn of een Steunstichting Belang Behartigende Instelling (SSBI). Ook een eenmalige schenking is aftrekbaar, al zijn daarvoor wel drempels en maximale bedragen vastgesteld. Als je schenkt aan een culturele instelling, mag je jouw gift voor 125% van het belastbare inkomen aftrekken.

SCHENKING BELASTINGVOORDEEL

 

 

 

AWBZ
Een ander voordeel van een goed doel steunen, is dat je de hoogte van je eigen bijdrage in de AWBZ kunt verlagen. De eigen bijdrage in de AWBZ wordt sinds 1 januari 2013 berekend aan de hand van het inkomen voor de Inkomstenbelasting. Daarbij wordt er gekeken naar de hoogte van het inkomen en het spaargeld.

Hoe werkt het?
Een goed doel kun je op twee manieren steunen. Je kunt een instelling eenmalig steunen door een bedrag over te maken, geld in de collectebus te doen of een bijdrage via een sms te geven. Je kunt ook een periodieke schenking doen, waarbij je op regelmatige basis geld geeft aan een goed doel.

Onderhandse akte
Wanneer je jaarlijks of vaker geld wilt schenken aan een goed doel, kun je dat doen met een zogenaamde onderhandse akte. Bij een dergelijke akte leg je het een en ander vast, samen met de instelling waaraan je wilt schenken. Op de website van Belastingdienst vind je een aantal voorbeeldformulieren waarmee je een schenkingsovereenkomst kunt opstellen.

Notariële akte
Je kunt een schenking ook via een notariële akte vastleggen. De notaris legt dan alles voor je vast. Sinds 1 januari 2014 is het bij een periodieke schenking niet meer noodzakelijk om een notariële akte op te laten stellen. Toch is dit aan te bevelen omdat het allerlei voordelen heeft voor zowel de schenker als de ontvanger. Zo stelt de notaris de identiteit van de schenker vast en zorgt hij ervoor dat de schenker de akte zelf tekent. Ook controleert de notaris of de schenker wilsbekwaam is en of het inderdaad de bedoeling is dat jij een goed doel meerdere jaren voor een bepaald bedrag gaat steunen. Daarnaast kun je in de notariële akte allerlei clausules en voorwaarden laten opnemen. Bijvoorbeeld een herroepingclausule, waarmee je een schenking weer kunt terugdraaien, wanneer je het geld zelf nodig hebt.

Vragen
Wilt u meer informatie over het schenken aan een goed doel? Neem dan contact met ons op of met uw notaris.


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch