Symposium ‘Het taboe voorbij ?’

  • -

Symposium ‘Het taboe voorbij ?’

Symposium over verleden en heden van nakomelingen van ‘foute’ ouders: Het taboe voorbij?

Kinderen van ‘foute’ ouders zijn sinds enkele jaren “ontdekt” als historisch onderzoeksobject. In verschillende boekpublicaties, researchprogramma’s en tentoonstellingen wordt aan deze groep aandacht besteed. Wat heeft het onderzoek tot nu toe opgeleverd? Wat ontbreekt nog?Over deze en andere vragen spreken en discussiëren onderzoekers en geïnteresseerden op zaterdag 24 april aanstaande in Maarn, tijdens een symposium dat wordt georganiseerd door de Stichting Werkgroep Herkenning onder de titel: ‘Het taboe voorbij?’

Het ochtendprogramma staat geheel in het teken van de historische feiten. Publicist Chris van der Heijden (o.a. Grijs verleden) zal een overzicht geven van wat recent onderzoek naar kinderen van ‘foute’ ouders heeft opgeleverd, en welke onderzoeksvragen nog gesteld kunnen worden. Journalist Koos Groen (Fout en niet goed) spreekt over de naoorlogse berechting van politieke delinquenten en de praktische gevolgen voor hun kinderen.

Historica Monika Diederichs (Wie geschoren wordt moet stilzitten) gaat in op de lotgevallen van een groep die tot dusverre weinig aan bod is geweest: Nederlandse kinderen van Duitse soldaten.

In de middag komt ‘de oorlog na de oorlog’ aan bod. Martin Parsons, directeur van het Research Centre for Evacuee and War Child Studies aan de universiteit van Reading (GB), plaatst de naoorlogse positie van Nederlandse nakomelingen van collaborateurs in internationaal perspectief. Psycholoog Martijn Lindt houdt een voordracht over het loyaliteitsconflict waarin velen van hen na de oorlog terechtkwamen. Bram Enning, onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) spreekt over zijn lopende onderzoek naar kinderen van ‘foute’ ouders als slachtoffergroep van 1970 tot heden.

De dag wordt afgesloten met een paneldebat o.l.v. Bas Kromhout ( Fout geboren) tussen Koos Groen, Peter Romijn (hoofd Onderzoek van het NIOD), Chris van der Heijden en journalist Sytze van der Zee (o.a. Potgieterlaan 7, Vogelvrij).

Datum: 24 april 2010
Plaats: De Twee Marken
Trompplein 5, Maarn
Aanvang: 10.30 uur
Einde: 17.00 uur
Entree: gratis

Meer informatie bij symposiumsecretariaat@kpnmail.nl.
Gonda Scheffel: 034 557 31 90
Cuny Holthuis : 071 522 05 50


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch