Gastsprekers Tweede wereldoorlog vertellen hun eigen ervaring

Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-heden:

Een ooggetuigen in de klas:
Het is nog altijd mogelijk: een ontmoeting tussen mensen die ‘de oorlog’ hebben meegemaakt en de jongeren van nu.

Een ooggetuige kan op onvervangbare wijze een beeld oproepen van het verleden en daarmee een menselijke dimensie geven aan het geschiedenisonderwijs. In de persoon van een ooggetuige wordt het verleden van de oorlog voor jongeren werkelijkheid. Zo wordt de geschiedenis met het heden verbonden en krijgt de actualiteit van vooroordeel en discriminatie een historische achtergrond.

Om leerkrachten en gastsprekers met elkaar in contact te brengen bestaat er het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, dat is ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Kijk hier voor meer informatie over een ooggetuige in de klas.

Ontmoeting met een ooggetuige geeft de geschiedenis een gezicht
Gastsprekers van het Landelijk Steunpunt WO II-Heden vertellen elk hun persoonlijk verhaal over van de Tweede Wereldoorlog of recente conflicten en vredemissies. Ze nemen de leerlingen mee naar het verleden en uiteindelijk terug naar het hier en nu om deze verhalen een plek te kunnen geven. Leerlingen worden bijzonder geraakt door deze persoonlijke verhalen.

De persoonlijke ervaringen uit de oorlog zijn de basis voor een gesprek tussen gastsprekers en jongeren.

Hier kunt u enkele verhalen lezen alsook aanvullend materiaal bestellen/downloaden.
Om een gastles aan te vragen.
Om de oorlogsclips ‘De oorlog in 7 minuten’ te bekijken.

Hier kunt u het (voorlees-) verhaal ‘De Klassenfoto’ van Martine Letterie downloaden.

Basisschool De Breul uit Zeist over de gastles van Ruth Wallage.“Het feit dat er nog ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog bereid en in staat zijn om hun belevenissen te vertellen, kunnen wij erg waarderen. Keer op keer blijkt dat een persoonlijk verhaal veel meer impact heeft dan welk boek of film ook.”

Materialen
Bij het Steunpunt Gastsprekers kunt u terecht voor de aanvraag van een gastles. Om de gastles te laten slagen zijn er ondersteunende materialen ontwikkeld.

Doelstelling
Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden wil het bezoek van ooggetuigen van de oorlog aan scholen stimuleren. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn gastsprekers aangesloten die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over recente conflicten en vredesmissies. Deze ooggetuigen vertellen hun persoonlijk verhaal voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Andere organisaties en instellingen die in contact willen komen met een gastspreker kunnen het Steunpunt Gastsprekers natuurlijk ook benaderen.

Het Steunpunt Gastsprekers is intermediair tussen onderwijs en gastsprekers, met als doel beide partijen het organisatorische werk uit handen te nemen en zorg te dragen voor pedagogisch en didactisch verantwoorde gastlessen. Tevens probeert het Steunpunt Gastsprekers de kosten van een bezoek tot een minimum te beperken. Het Steunpunt Gastsprekers brengt daarnaast ondersteunend materiaal uit, geeft voorlichting en adviezen en organiseert cursussen.

Organisatie
Op 1 december 1999 is het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden opgericht en ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn ooggetuigen aangesloten die vanuit verschillende achtergronden op scholen in heel Nederland een persoonlijk oorlogsverhaal vertellen. Zo leveren zij een zinvolle bijdrage aan de wijze waarop de geschiedenis van zowel de Tweede Wereldoorlog als recente conflicten en vredesmissies wordt overgedragen aan de jongere generaties.

Medewerkers van het Steunpunt Gastsprekers dragen zorg voor afhandeling van de aanvragen en wonen zelf ook regelmatig gastlessen bij. Zo houden ze contact met het onderwijsveld en kunnen onze gastsprekers, waar nodig, begeleiden. Het Steunpunt Gastsprekers organiseert ook cursussen en bijeenkomsten voor gastsprekers en brengt op verzoek media in contact met hen.

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn de meeste organisaties van vervolgingsslachtoffers en verzetsdeelnemers vertegenwoordigd. Het Steunpunt Gastsprekers werkt samen met oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland.

Contact
Voor uw vragen of opmerkingen kunt u contact met het Steunpunt Gastsprekers opnemen.
Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden
(p/a Herinneringscentrum Kamp Westerbork)
Oosthalen 8
9414 TG Hooghalen
T 0593 59 26 00
F 0593 59 25 46
E steunpunt@kampwesterbork.nl
I www.steunpuntgastsprekers.nl

Bron: Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch