“Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen

  • -

“Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen

“Wensen voor het 75ste bevrijdingsjaar 2020: “Bevrijd” de Nederlandse IS-kinderen in noordoost Syrië, “neem” de moeders mee als dat in het belang is van de kinderen, en berecht ze in Nederland.”

Hierbij publiceren wij met toestemming, de brief zoals gezonden door dhr. K.J.H.H. Sietsma naar de Minister President, Minister van Buitenlandse Zaken en Minister van Justitie en Veiligheid.

Datum verzending: 4 januari 2020

Citaat:
“Mag ik zo vrij zijn te denken dat vele oma’s, opa’s, ouders en kinderen in Nederland wensen dat de Nederlandse IS-kinderen dit jaar nog in Nederland in vrijheid verder mogen opgroeien, waarbij voor hen het jaartal 2020 geoormerkt wordt als hun bevrijdingsjaar?”
“En mag ik u ten slotte vragen of u, als hoeders van de Nederlandse rechtsstaat, bereid bent om uw zienswijze te heroverwegen aan de hand van de hiervoor genoemde argumenten? Dat wil zeggen: de menswaardigheid van uw beleid t.a.v. de IS-kinderen te toetsen en tot het uiterste te gaan om de hiervoor geformuleerde wensen in 2020 op te volgen?”

“In een democratie telt elk mensenleven”

Dhr. Sietsma was onder meer Politie Officier en Commissaris van Gemeentepolitie te Amsterdam, 1966 -1988.

Volledige inhoud van de brief is hier te lezen

 

Wilt u reageren? Stuur dan uw e-mail naar: secretariaat@werkgroepherkenning.nl


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch