Category Archives: boekenkast

  • -

E.G. Bosma – Oude waarheid en nieuwe orde

Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920-1950

Academisch Proefschrift

Deze studie gaat over de houdingen die bevindelijke gereformeerden in Nederland innamen ten aanzien van het nationaalsocialisme in de periode 1920 tot 1950. De toen nog nauwelijks geëmancipeerde groep van bevindelijke gereformeerden leidde een relatief geïsoleerd bestaan.

Tegen de achtergrond van hun geestelijke belevingshorizon in die periode wordt beschreven hoe bevindelijke gereformeerden zich opstelden tegenover de nationaalsocialistische wereldbeschouwing, de NSB en de Duitse bezetting. De ‘oude waarheid’ van de bevindelijke gereformeerden werd geconfronteerd met de totalitaire pretenties van de nationaalsocialistische ‘nieuwe orde’.

In die confrontatie maakten echter niet alle bevindelijke gereformeerden dezelfde keuzes en bleek de ‘oude waarheid’ voor meerdere uitleg vatbaar. De verschillende houdingen, die tijdens de bezetting werden ingenomen, leidden na de oorlog tot spanningen binnen de bevindelijke gereformeerde bevolkingsgroep. De ‘nieuwe orde’ had de ‘oude waarheid’ herijkt.

dr. E.G. (Ewart) Bosma (1977) studeerde Internationale Betrekkingen en Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen en is docent Geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

ISBN: 978 946 278 2303

Uitgever:  De Banier   Labarum Academic

Lees ook deze artikelen:

RD opinie en  Digibron

 

 

 


  • -

Herman Schouten – Verborgen schaamte

De ‘foute’ generatie Schouten

Hoe kwam het dat men de ‘foute’ keuze maakte? Wat lag daaraan ten grondslag? En hoe keek men in die tijd aan tegen die verkeerde keuze? Allemaal vragen die opkomen als we interesse hebben in het hoe en waarom van ‘verkeerde’ keuzes.

Dit boek gaat over een ‘foute’ familie. Deel 1 gaat over een ‘foute’ predikant en wel één van de Gereformeerde Kerken. Een kerkverband waarin relatief weinig predikanten een foute keuze maakten al was het alleen al omdat dit censurabel was. Het betreft hier dominee Elbertus Schouten, gereformeerd predikant te Amersfoort. Hij was een gerespecteerde dominee, maar vervreemde door zijn foute keuze totaal van zijn kerkvolk.

Deel 2 gaat over de vader en moeder van Herman Schouten die na de oorlog staatloos en gehaat waren. En tenslotte handelt deel 3 over de kinderen die gevlucht zijn voor de ‘foute’ werkelijkheid. Welke ervaringen hebben zij gehad en wat zijn de gevolgen van een foute keuze van hun ouders voor hen?

Het gaat dus om drie generaties, waarvan twee generaties hun nabestaanden in verlegenheid brachten door hun foute keuze. Aan het einde van het boek is een archieflijst opgenomen. Verder is het boek voorzien van veel fotomateriaal.

Herman Schouten (1944) beschrijft in dit boek drie generaties Schouten die de gevolgen van een keuze voor het nationaalsocialisme moeten ondergaan en hoe dit doorspeelt in de families (transgenerationele overdracht). Ook is in dit boek aandacht besteed aan Kamp Amersfoort en de diverse andere kampen in de omgeving van Amersfoort.

H. Schouten m.m.v. H. Tijssen
Verborgen schaamte. De ‘foute’ generatie Schouten © Uitgeverij Jongbloed, Heerenveen

https://www.royaljongbloed.com/nl/

https://home.mijnbestseller.nl/

https://www.libris.nl/

ISBN 978 946 3866 330

Lees hier het persartikel uit De Stentor

 

 

 


  • -

Sandra Konrad – Het zit in de familie

Hoe wij ons kunnen bevrijden van negatieve invloeden vanuit de familie

We zijn allen gevormd door onze familie. De gevolgen van geheimen, verslavingen, conflicten en traumatische gebeurtenissen binnen de familie, lopen vaak als een rode draad door verschillende generaties heen.

We dragen onze familie in onze herinneringen en genen mee, alsmede de overgedragen moraal, de verwachtingspatronen en culturele imprint.
Wanneer je je van de psychische belasting en emotionele erfenis van je familie bewust wordt, kun je besluiten je er niet meer door te laten leiden.

Het zit in de familie is een bevrijdend boek dat tot grote hulp strekt bij het voorkomen of oplossen van veel psychisch leed.

“Wij worden niet alleen in onze familie geboren, maar ook in de geschiedenis van onze familie, die ons ondersteunt en voedt, maar ons in veel gevallen ook kan verlammen”.
Monica McGoldrick, internationaal vermaard familietherapeute.

Sandra Konrad is psychologe en relatie- en familietherapeute. Ze heeft meerdere boeken op haar naam staan en ze spreekt regelmatig voor de Duitse televisie over psychologische onderwerpen.

Oorspronkelijke titel:  Das bleibt in der Familie, Von Liebe, Loyalität und uralten Lasten
Vertaling: Sylvia Wevers

©  BRON:  Uitgeverij Juwelenschip  website


  • -

Michael Taylor – Hidden Tears

The story of a young Dutch girl during World War II and the impact those years have had on the rest of her life.

Wilhelmina was a young child when Germany invaded The Netherlands in 1940 and then occupied the country for five years. By the end of the war, her mother was imprisoned in a labour camp and her father was on death row. Years of discrimination followed for thousands of children who were caught up in events out of their control. For some, the result was a lifetime of anxiety, PTSD and a desire to remain anonymous. After 80 years, Wilhelmina’s story is finally being told.

This is a story that has taken me 80 years to tell. It deals largely with my childhood during World War II, and my teenage years afterwards, which were much worse.
My father had been a collaborator and, as a result, I was despised and shunned by almost everyone that knew about my family.
As children, we suffered the consequences for a very long time. We had to keep it a secret from the whole world.
It interfered with my plans for the future and cropped up during my whole life. Even today, my anger surfaces on occasion.

Wilhelmina Findhammer 2019

Copyright 2019 Michael Taylor
All Rights Reserved
Smashwords Edition

For information about this e-book see the following website:  https://www.smashwords.com/books/view/956554


  • -

Bert van Straten – De Landschewoning, verstrikt in het nationaalsocialisme

Het ‘foute` verleden van een familie voor, tijdens en kort na de 2e wereldoorlog.

Wat deden ze, welke beslissingen namen ze, waarom en onder welke omstandigheden? Wat was hun lot en welke beoordeling en straf was hun deel? Hoe reageerde de omgeving? Ook de overheid maakten zich, net als veel Nederlanders, schuldig aan onzorgvuldig, hardvochtig en onrechtvaardig optreden na de oorlog.

Een zoektocht die geleid heeft tot een levendig en, ondanks alle treurigheid, humoristisch verhaal. Een verhaal dat aan alle personen recht wil doen en hen zo tot begrijpelijke mensen in hun historische context maakt. Zo zoekend en schrijvend komt de auteur tot een afgewogen menselijk oordeel over alle beschreven personen.

Auteur Bert van Straten kende de familie al lang. Een zoektocht heeft geleid tot dit verhaal. Een boek over mensen die de ‘foute’ kant kozen. Het was een moeilijk verhaal. Mensen praten er niet graag over. Uiteindelijk vindt hij één familielid dat wil praten en krijgt hij toegang tot archieven, dossiers en tenlasteleggingen.
Bert van Straten laat in zijn boek, ‘De Landschewoning’, verstrikt in het Nationaalsocialisme, de omstandigheden zien waarin een familie uit de Altenase klei de ‘foute’ kant kiest. De schrijver wil laten zien wat er gebeurd is, wat toen de omstandigheden én de persoonlijke keuzes waren. (L.D.)

Bron: Pictures Publishers / Uitgeverij Kraaiveld     Website uitgever


  • -

Mieke Meiboom – Foute Groningers?

Bijzondere rechtspleging in Groningen, 1945-1952

Duizenden mensen werden direct na de bevrijding in april/mei 1945 opgepakt en vastgezet als ‘politiek delinquent’. Politiek delinquent was iedereen die verdacht of (anoniem) beschuldigd wordt van collaboratie met de vijand of misdaden heeft gepleegd onder de bescherming van de Duitse bezetter. Het algemene gevoelen in het bevrijde Nederland en dus ook in Groningen was: er moet recht worden gedaan na vijf jaar oorlogsleed.

Het boek Foute Groningers? vertelt over hoe de naoorlogse rechtspleging plaatshad. Niet alleen de organisatie van de rechtspraak komt aan de orde, maar aan de hand van talloze casussen geeft de auteur ook inzicht in de persoonlijke omstandigheden en drijfveren van de vervolgde Groningers. Vaak was politieke gezindheid een drijfveer, maar ook liefde, hebzucht, ruzie en avontuur waren de achtergrond voor hun daden. Dankzij onderzoek in de duizenden strafdossiers in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat in het Nationaal Archief wordt bewaard, slaagt de schrijfster erin heel dicht bij de pijnlijke en moeizame werkelijkheid in de eerste naoorlogse jaren te komen.

Dit bespreekt naoorlogse rechtspleging in de hele provincie Groningen.

Mieke Meiboom promoveerde in 2016 op dit onderzoek. Zij bewerkte haar proefschrift tot dit rijk geïllustreerde publieksboek. Als archivaris en jurist is zij vertrouwd met onderzoek in archieven.

Bron: Uitgeverij Passage, Groningen   Website uitgever

 


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch