Donateursdag Werkgroep Herkenning 2016

  • -

Donateursdag Werkgroep Herkenning 2016

Beste donateur,

Graag nodigen wij u uit voor onze  jaarlijkse donateursdag op zaterdag 3 december 2016.

donateursdag 2016

Dit jaar geven wij aandacht aan het thema: Waarom zijn we toch zo bezig met het verleden?  Twee projecten van donateurs staan daarbij in de schijnwerper

Het muziekproject “Krieg” van Hendrik-Jan Vermeulen

In het Bulletin van juni dit jaar zegt hij daarover:

Met het toespitsen van mijn zoektocht op mijn vaders familie tijdens de Eerste Wereldoorlog begon zich bij mij een idee te vormen. Uiteindelijk vormden gedichten uit de grote oorlog [] de inspiratiebron voor een muzikaal project:‘Krieg’. Wat ik met Krieg wilde zeggen werd gedurende het maken ervan steeds duidelijker. Aan de ene kant is het album simpelweg een herdenking van mijn oudoom Bernhard en het offer dat hij, en met hem zo velen, bracht. Daarmee zie ik het ook als een waarschuwing, een‘Mahnmal’, voor oorlog. Aan de andere kant wil ik duidelijk maken dat alle partijen geloofden in de ‘goede zaak’ . De genoemde spreuk op Bernhards bidprentje – “Ich habe den guten Kampf gekämpft” – spreekt hierbij boekdelen. Het feit dat ik dit album kan koppelen aan mijn vaders verleden geeft een gevoel van rust, eenheid. Maar het brengt ook een dilemma met zich mee; wil ik dit verleden wel openbaar maken? Het rechtstreeks en publiekelijk koppelen van Krieg aan mijn vaders ‘misstap’ [ De vader van Hendrik Jan Vermeulen kwam waarschijnlijk via zijn pleegfamilie in aanraking met het Nationaal Socialistisch gedachtengoed. Begin 1943 nam hij als17-jarige dienst bij de Waffen-SS] houdt mij bezig, maar tegelijkertijd weet ik dat het eigenlijk niet anders kan. Daarnaast, of misschien wel daarmee, wil ik de lijn die aan mij is doorgegeven op een goede manier doorbreken. Niet om het te vergeten of weg te stoppen, maar om het te accepteren en te kunnen zeggen: Mijn vader vocht aan de foute kant, en hij blijft mijn vader.

Emile de Rouveroy zal zijn laatste documentaire laten zien: “Tot in het derde geslacht”. In het Bulletin van juni staat hierover:

De film is een zoektocht naar het foute verleden van zijn familie: drie broers die bij de Waffen SS waren en beide ouders fervente NSB’ ers. [] Van Rouveroy heeft al een paar documentaires op zijn naam staan, maar bij deze film is hij zowel hoofdpersoon als regisseur. Uitgangspunt is het sneuvelen van zijn broer Jan in Rusland tijdens de slag om Stalingrad. Hij heeft nauwelijks herinneringen aan Jan, maar wil weten waarom hij zich heeft aangesloten bij de SS. Zijn brieven aan hun moeder ondertekent hij met Heil Hitler, alleen de laatste brief niet meer. In Rusland gaat Emile op zoek naar de plek waar het massagraf is van de daar gesneuvelde SS’ers. Iets meenemen mag niet, alleen een handjevol zand. Interessant zijn ook de positieve meningen van de Russische bevolking ter plekke over de Duitse soldaten die bij hen waren ingekwartierd. Emile’s worsteling met de foute keuze van zijn familie wordt op scherp gesteld in de gesprekken met zijn zuster. Zij kijkt er geheel anders tegenaan, waarom kan Emile zijn ouders niet vergeven? En haar dochter – het derde geslacht- wil dat moeder nu eens echt gaat praten. De scheidslijnen lopen nog steeds dwars door de familie heen, hoe herkenbaar.

Wij denken dat het weer een interessante dag gaat worden en er is natuurlijk ook weer ruimte om met elkaar te praten.  U kunt zich nog opgeven.

Maak dan als donateur de  € 20,-  (per deelnemer)  over op rekeningnummer:

NL24 INGB 0005 2857 97 ten name van Stichting Werkgroep Herkenning onder vermelding van “donateursdag 2016”

U krijgt daarna van ons een bevestiging, routebeschrijving  en het complete programma toegestuurd.

Heeft u problemen met de hoogte van het te betalen bedrag neemt u dan contact op met het secretariaat via de mail: secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Wij verheugen ons op uw komst!

Hartelijke groeten,

Het bestuur

 


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch