‘Foute’ Kinderen ?

  • -

‘Foute’ Kinderen ?

Foute kinderen

Lotte Korsten
Zaanlands Lyceum
30 november 2015
Zaandam

Vorig schooljaar bracht ik een bezoek aan het verzetsmuseum in Amsterdam. In het museum was een kindertentoonstelling te zien van kinderen van ouders uit het verzet, kinderen van joodse ouders en kinderen van NSB-ouders. Deze kinderen werden
allemaal geïnterviewd. Opmerkelijk vond ik het verhaal van een vrouw, een kind van NSB-ouders, die volledig verbitterd was geraakt. De bevrijding was voor velen het begin van de betere jaren, de vrijheid. Voor haar was het echter het begin van veel ellende. Na de oorlog keerde de bevolking zich massaal tegen de collaborateurs en hun kinderen. Dit gold voor NSB’ers, vrouwen die met Duitse militairen omgingen en het betrof ook hun kinderen.

Ik ging op zoek naar informatie over dit onderwerp en ontdekte dat er vrij weinig over bekend is. Het is als het ware een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Ik vind dat het tijd is om deze bladzijde meer aan het licht te brengen.
Ik begon met het verzamelen van informatie. De boeken van Monika Diederichs: ‘Wie geschoren wordt moet stil zitten’ en ‘Kinderen van Duitse militairen in Nederland’ vormden een eerste grote informatiebron voor mijn onderzoek. Zij heeft onderzoek gedaan naar vrouwen en kinderen van Duitse militairen in Nederland. Ik heb haar later mogen interviewen. Vervolgens heb ik nog een aantal andere mensen geïnterviewd.

Dit onderwerp sprak mij persoonlijk aan omdat ik een Duitse moeder en een Nederlandse vader heb. Ik ben opgegroeid in een gezin waar twee talen gesproken worden. Voor mij is dat heel gewoon en daardoor ben ik native-speaker in twee talen.

Hier kunt u het dit uiterst gedetailleerde en goed onderzochte ‘profielwerkstuk’ van Lotte Korsten lezen. ‘FOUTE’ KINDEREN – LOTTE KORSTEN


ARCHIEF

ZOEKEN

EnglishGermanFrenchDutch